Blog

Beter experimenteren met het handboek

Binnen het Conforte Innovatielab doen we experimenten bij verschillende organisaties. We zijn continue op zoek naar hoe we zo effectief mogelijk kunnen experimenteren op een manier die voor zoveel mo…

Experimenteren doe je samen

https://www.youtube.com/watch?v=uCiX7VF2Ohk&t=4s Als je als zorgprofessional tegen een knelpunt aanloopt, lukt het je niet altijd om dat knelpunt succesvol aan te pakken. Tijdens de summersc…

Een pilot als eerste stap naar implementatie. Toch?

Pi*lot. Zelfstandig naamwoord1. Een eerste en tijdelijke, of niet zo tijdelijke, inzet van iets nieuws om kennis op te doen over de effectieve inzetbaarheid ervan2. Grijze gebied tussen experiment en…

Innovatie is een proces, geen project

Het. Moet. Echt. Anders. Daar is iedereen het inmiddels wel over eens wanneer het over onze ouderenzorg gaat. Dubbele vergrijzing, steeds zwaardere zorg en te weinig arbeidscapaciteit. Om onze zo…

Innovatielab doet onderzoek naar waar de meeste winst te halen is met innovatie!

Resultaten onderzoek Conforte Innovatielab juli 2019Download Zinvolle verbeteringen/innovaties kunnen volgens ons alleen gedaan worden als ze aansluiten bij de behoefte van cliënte…