Knelpunten

Onderzoek doen naar knelpunten met hulp van het Conforte Innovatielab

Innovatie kan succesvol zijn als de voorgestelde oplossing een goed beschreven probleem aanpakt. Dan moet je echter wel zeker weten dat je het probleem goed doorgrondt. Daarom is het zo belangrijk om goed onderzoek te doen naar knelpunten.

Er zijn verschillende manieren om een knelpunt uit te werken tijdens een onderzoek.

  1. Het kan beter, maar ik weet niet zo goed waar en hoe?
  2. Ik heb wel een idee waar het schuurt of waar het beter kan
  3. Ik weet in welk domein in zaken wil verbeteren en eigenlijk zelfs met welke oplossing

Afhankelijk van het specifieke startpunt kan het Conforte Innovatielab je op verschillende manieren helpen. Van het bespreken van de knelpunten die we in eerder onderzoek hebben opgehaald tot het doen van specifiek onderzoek in je eigen context op een specifiek domein.

Voor elke route geldt eigenlijk dat de goede ideeën of oplossingsrichtingen tot experimenten leiden. Op die manier kun je op een goede manier testen of de gewenste verbetering echt tot betere resultaten leidt.

Logistiek in de ouderenzorg

We hebben, samen met Livework, onderzoek gedaan naar de logistiek binnen een verpleeghuis. Samen met de medewerkers zorg en facilitair zijn we twee keer bij elkaar gekomen om de knelpunten verder…

Behoefteonderzoek “GPS”

Vanuit verschillende hoeken kregen we te horen dat de organisaties geïnteresseerd zijn in systemen waarmee ze kunnen weten waar de bewoner zich bevindt. Dit om de bewoners te beschermen. De medewerk…

Behoefteonderzoek “achter de deur”

Wat speelt zich achter de deur van de bewoners af? Deze vraag kwam bij ons binnen. De medewerkers willen de veiligheid van de bewoners zo veel mogelijk waarborgen, maar kunnen niet 24/7 zien wat er m…

Innovatielab doet onderzoek naar waar de meeste winst te halen is met innovatie!

Resultaten onderzoek Conforte Innovatielab juli 2019Download Zinvolle verbeteringen/innovaties kunnen volgens ons alleen gedaan worden als ze aansluiten bij de behoefte van cliënte…