Zinvolle verbeteringen/innovaties kunnen volgens ons alleen gedaan worden als ze aansluiten bij de behoefte van cliënten en medewerkers. Goed onderzoek leidt tot betrouwbare inzichten in de prioriteiten van cliënt en medewerker.

Rapporteren, lijstjes bijhouden, vergaderingen, klinische lessen, allemaal tijd die afgaat van de bewoners.”

“Tevreden bewoners, en dat ze blij zijn om je te zien: daar doe ik het echt voor!”

Misschien zijn dit dingen die ook jij herkent in de dagelijkse praktijk. Het zijn quotes die in de diepte-interviews met de medewerkers van Argos zorggroep, Lelie zorggroep en Laurens naar voren zijn gekomen. Met de medewerkers werd gekeken naar de dagelijkse gang van zaken, de knelpunten en hoe zij denken dat de cliënten de dagelijkse zorg beleven. 

Uit het onderzoek is aan de hand van de “typische dag” van de medewerker/cliënt gekeken naar wat de drukke/moeilijke momenten op een dag zijn (zie bijlage). Hieruit zijn 10 belangrijke onderwerpen naar voren gekomen. Dit zijn bijvoorbeeld: Tijdsdruk, medicatie incidenten, interne miscommunicatie, hart voor de bewoners, innovaties die stranden en de kluif van een rapportage.

Vanuit het innovatielab gaan we met deze eerste knelpunten + oplossingen aan de slag. De uitkomsten van dit onderzoek vormen dan ook de hoeksteen op basis waarvan de huidige en toekomstige experimenten/innovaties zowel bedacht als geprioriteerd worden.

Zie voor meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek de bijlage.

Het Innovatielab helpt jou ook graag met het organiseren en eventueel faciliteren van een knelpunten onderzoek! We helpen je met het helder krijgen van waar je onderzoek naar wil doen en het maken van een sessieplan. Daarnaast zijn bij het lab de templates en processen beschikbaar die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderzoek.