Experimenten

Verandering is altijd moeilijk, daarom is het belangrijk om nieuwe dingen eerst te kunnen testen. Dit stelt de gebruikers in staat vertrouwen te krijgen in een nieuwe oplossing en de waarde ervan. De innovaties waarmee getest wordt, worden geselecteerd aan de hand van de relevante knelpunten (zoals ervaren op die specifieke locaties) en de vanuit het portfolio gescande innovaties.

Om effectief nieuwe introducties te doen is het fijn om niet elke keer het wiel opnieuw te hoeven uitvinden. Daarom wordt gezocht naar een structurele manier om nieuwe ontwikkelingen te testen in een echte werksituatie. Belangrijk doel hierbij is, naast het testen van relevante innovaties, om ervaring op te doen met het experimenten proces en om een handboek experimenten op te leveren. Op deze manier kunnen experimenten gestructureerd en met duidelijke doelstellingen uitgevoerd worden op een manier die voor alle deelnemende organisaties van waarde is.