Hoe dan?

Innoveren en veranderen zijn geen makkelijke opgaven. Daarom probeert het innovatielab structuur aan te brengen om zo effectief mogelijk tot relevante verbeteringen te komen. Zie het als een infrastructuur om de deelnemende organisaties te ondersteunen.

Het innovatielab voert verschillende activiteiten uit

  1. Identificeren van belangrijkste knelpunten waar proces- en technologische innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren
  2. Vullen en beheren van een portfolio met relevante innovaties die de verschillende organisaties in kunnen zetten
  3. Experimenteren met nieuwe innovaties om de waarde aan zo veel mogelijk organisaties te kunnen laten zien
  4. Toewerken naar verbeterprocessen en ondersteuningsmogelijkheden aangaande zorginnovatie

Identificeren van belangrijkste knelpunten

Zinvolle verbeteringen kunnen alleen gedaan worden als ze aansluiten bij de behoefte van cliënten en medewerkers. Goed onderzoek leidt tot betrouwbare inzichten in de prioriteiten van cliënt en medewerker. Door middel van onder andere service design methodes wordt onderzoek gedaan op een aantal zorglocaties van de betrokken organisaties.
Daarnaast willen we de medewerkers van de organisaties zelf de handvatten en ondersteuning bieden om knelpunten te identificeren zodat ze daar zelf mee aan de slag kunnen.

Vullen en beheren van een portfolio met relevante innovaties

Er is veel technologie beschikbaar, soms in pilot fase en soms al helemaal uit ontwikkeld. Om te zorgen dat de betrokken organisaties de voor hen relevante innovaties kunnen implementeren, wordt gewerkt aan een duidelijk overzicht van beschikbare technologie. Daarin zal ook duidelijk moeten worden wat de kosten en baten (zowel financieel als niet-financieel) zijn van de verschillende oplossingen.
Aan het portfolio wordt ook relevante informatie voor de implementatie toegevoegd. Zo kunnen organisaties het snelst overgaan tot het daadwerkelijk opschalen van het gebruik van een bepaalde innovatie, technologie of proces.

Met nieuwe ideeën experimenteren

Verandering is altijd moeilijk, daarom is het belangrijk om nieuwe dingen eerst te kunnen testen. Dit stelt de gebruikers in staat vertrouwen te krijgen in een nieuwe oplossing en de waarde ervan. Om effectief nieuwe introducties te doen is het fijn om niet elke keer het wiel opnieuw te hoeven uitvinden. Daarom wordt gezocht naar een structurele manier om nieuwe ontwikkelingen te testen in een echte werksituatie.
Het voordeel van deze samenwerking is dat niet iedere organisatie hetzelfde experiment hoeft uit te voeren. Door bij elkaar in de keuken te kunnen kijken kunnen ervaringen gedeeld worden.

Toewerken naar een infrastructuur om te kunnen blijven innoveren

Innoveren is geen tijdelijk project maar iets wat elke organisatie structureel zou moeten doen. Het doel is dan ook een infrastructuur op te zetten die blijvend van waarde is voor het selecteren en implementeren van verbeteringen.

We proberen onze diensten en ondersteuning zo vorm te geven dat iedereen er gebruik van kan maken. Neem dus vooral contact met ons op als je vragen hebt over innovatie bij jouw organisatie.