Intra- en extramurale zorg samen – Lelie zorggroep

Op dit moment zijn de intra- en extramurale zorg vaak nog twee gescheiden werelden. Er is weinig samenwerking en uitwisseling van kennis. Vorig jaar was er een cliënt opgenomen in één van de verpleeghuizen die na een paar weken zo opknapte dat verder verblijf in het verpleeghuis niet meer nodig leek. Daarom wilden de arts en verpleegkundige graag toewerken naar een terugkeer naar huis. Hiervoor is een overleg gestart met een format voor de cliëntbespreking, waar medewerkers uit het verpleeghuis én de thuiszorg aan meededen. Eerst is er in kaart gebracht hoe de situatie rond deze cliënt kon ontstaan, wat veel waardevolle inzichten opleverde. Daarna is met hulp van de arts, psycholoog, thuiszorg en dagbesteding de cliënt steeds vaker en langer terug naar huis gegaan. Na een paar maanden kon meneer weer helemaal zelfstandig thuis wonen en is zelfs de WLZ-indicatie afgesloten.

De mooiste geleerde les

Rond een cliënt met dementie zijn ontzettend veel verschillende partijen betrokken. Samen zitten, de tijd nemen en goed nadenken over wat er voor een bepaalde cliënt nodig is wordt beloond.

s

De weerstand die werd ervaren

We hebben weinig weerstand ervaren. Het zorgadviesbureau vindt de nieuwe werkwijze wel wat ingewikkeld, omdat ze het gevoel hebben dat hun werk wordt overgenomen door de locatie zelf.

De impact van het project

De cliënt kon weer thuis wonen! Ook andere cliënten worden besproken om thuis te laten wonen. Door de format van de cliëntbespreking kan buiten de bestaande paden worden getreden door de medewerkers.