Hoe kunnen we helpen?

Wondzorg op afstand

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Hoofdvraag

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers minder tijd kwijt zijn aan het verzorgen van de wonden?

Beschrijving uitdaging

Wondverzorging bij een revalidatie centrum. Het zorgteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse wondzorgrondes, een arts/verpleegkundig specialist is verantwoordelijk voor het behandelplan van de wonden. Deze specialist kan echter niet fysiek aanwezig zijn bij alle losse wondrondes tijdens de ochtenddienst. Hierdoor gebeurt het vaak dat clienten lang in bed moeten wachten of dubbel omgekleed moeten worden.

Belangrijkste knelpunten

  • Arts/ verpleegkundig specialist kan niet acuut fysiek aanwezig zijn bij het controleren van de wonden tijdens het ochtendritueel.
  • Cliënten moeten lang wachten op een arts/verpleegkundig specialist. Met als gevolg dat ze twee keer moeten aan en uitkleden.
  • Het is vaak lastig om de arts/verpleegkundig specialist en de verzorgende op hetzelfde moment bij de cliënt aanwezig te laten zijn. Daarom is er elke week één keer een afspraak in de agenda waarop de wonden gezamenlijk worden geëvalueerd.
  • Mocht een wond met spoed bekeken worden door een arts/verpleegkundig specialist dan moet er eerst naar de regie gebeld worden. De regie is niet altijd bereikbaar omdat er meer spoedtelefoontjes zijn.

Relevante inzichten

Wondzorg van cliënt kan per direct worden toegepast als zorg op afstand mogelijk is, waardoor het gevoel van een betere dagindeling voor de cliënt is. De cliënt kan hierdoor eerder uit bed doordat de wondzorg tijdens het ochtend ritueel plaats kan vinden.

Het wondbeleid voor de wond van de cliënt kan tijdens het gebruik van de bril worden aangepast doordat de kwaliteit van het beeld goed genoeg is. Er kan een foto worden gemaakt van hoge kwaliteit zodat de arts/verpleegkundig specialist een goede beoordeling kan maken. Ook kan de arts/verpleegkundig specialist direct rapporteren ipv achteraf.

De medewerkers geven aan dat ze elkaar goed verstaan via de bril en dat het daardoor goed en makkelijk is om te communiceren.

De communicatie via de bril (‘smartglass’) is erg belangrijk, vaak is herhaling nodig van wat er besproken wordt. Maar door de juiste communicatie toe te passen wordt er meer tijd genomen en ontstaat er betere zorg voor de wond en voor de cliënt. Juist doordat er duidelijk gecommuniceerd wordt en afspraken herhaald worden.

Er kan met spoed een wond worden beoordeeld. Doordat er zorg als het nodig is geboden kan worden, is de gezamenlijke wekelijkse wondronde steeds minder nodig.

Cliënt is zich goed bewust dat de arts/verpleegkundig specialist op afstand. Daarnaast is de cliënt enthousiast over het gebruik van de techniek en geeft aan “dan hoef ik niet naar de arts of het ziekenhuis”

Tijd van arts/verpleegkundig specialist kan efficiënter ingezet worden vanwege de tijd tussen het bekijken van de wonden. De arts/verpleegkundig specialist hoeft niet naar de afdeling toe, ook een voordeel als de afdeling gesloten is. Hij/zij hoeft zelfs niet op locatie aanwezig te zijn.

De wond ronde kan vervangen worden maar in de praktijk blijkt het moeilijk om die daadwerkelijk over te slaan. Er is tijd en vertrouwen nodig om het huidige/oude proces los te laten.

De slimme bril (met software van Gemvision) heeft een aantal voordelen die het behandelen van de wond makkelijker maakt. Zo kan er een lampje aangezet worden wanneer er te weinig licht is, de arts/verpleegkundig specialist kan tekenen op het beeld zodat er duidelijk kan aangegeven worden waarover gesproken wordt. De technische voordelen zijn een pré in het beoordelen van wonden en zullen daardoor snel geleerd moeten worden. Door te blijven oefenen en training wordt het langzaam maar steeds een stapje makkelijker om de bril te gebruiken.

Het beeld is in de meeste gevallen erg goed, het is scherp en de juiste kwaliteit. Mocht er een minder goede wifi verbinding zijn dan zal de bril (met software van Gemvision) het contrast aanpassen van het beeld. Dit betekent dat er soms een vertekend beeld ontstaat. Medewerkers geven aan doordat ze op de juiste manier communiceren bijvoorbeeld door aan te geven wat er gezien wordt kan iedereen goed de wond beoordelen.

Potentiële verbeteringen

Het is moeilijk voor het dagelijkse team om de bril in hun dagelijkse proces op te nemen. Na de pilot zal er een nieuw proces ontworpen moeten worden waar zowel het dagelijkse team als de arts/verpleegkundig specialist mee akkoord gaan. Daarna zal onder begeleiding van een projectleider de procesverandering samen aangepakt moeten worden. Dit kost veel energie en herhaling, het gaat vooral om het vertrouwen bij het gebruiken van de bril.

Via de app of laptop is het soms lastig om online te komen, daarnaast moet de app/laptop altijd open staan wil je bereikbaar zijn. Dit is niet haalbaar voor de arts/verpleegkundig specialist.

De wifi waarom de tablet, telefoon of laptop op in aangesloten is, was soms te traag. Hierdoor kwam het voor dat als de arts/verpleegkundig specialist een foto wilde maken het beeld wazig was. Een foto maken kost hierdoor soms enig geduld

Impact

Werkdruk zorgteam & arts/verpleegkundig specialist
Wondzorg proces en wondrondes

Innovatielab ondersteuning

Kijk hier voor de diensten die het Conforte Innovatielab biedt. Voor dit project heeft het lab de volgende diensten geleverd:

  • Experiment

Specifieke tools en templates

Kijk hier voor de tools en templates die het Conforte Innovatielab ontwikkeld heeft. Voor dit project is gebruik gemaakt van de volgende tools en templates:

Inzichten voor innovatieproces

Tijdens het experimenten proces kwamen we erachter dat we te weinig tussen evaluaties met het volledige test team hadden. Dit merkte we doordat we problemen te laat hoorde en communicatie tussen het testteam niet automatisch verliep. Door het experiment van 6 weken naar 9 weken te veranderen konden we om de 3 weken samen tussen evalueren. Hier konden we knelpunten en problemen gelijk samen veranderen en doorvoeren. Dit gaf veel rust maar ook veel leermomenten en inzichten over het experiment.

Tijdens het experimenten proces moet er een projectmedewerker/leider meelopen zodat deze persoon na de pilot de implementatie over kan nemen. Mocht het experiment een succes zijn, hoeft het team niet te wachten en kan er door gewerkt worden met de positieve energie die ontstaan is.

In het begin van het experiment was er een externe projectleider op het experiment. Na enige tijd kwam er naar voren dat dit moeilijker was omdat het geen eigenaar was vanuit de organisatie. Vanaf dat moment was het experiment al in volle gang en daardoor was het te laat om een nieuwe eigenaar erbij te betrekken. Door de externe begeleiding kon de betrokkenheid van het testteam niet gegarandeerd worden. Daarom is er tijdens het experiment een verandering geweest van projectleider. Eentje vanuit de organisatie die meer betrokkenheid kon creëren, daaruit is een teammanager meegenomen als eigenaar. Samen kregen ze het voor elkaar dat er intern meer enthousiasme was waardoor het experiment meer van de grond kwam.

Om de meet doelen bij te houden werd er een whatsapp groepje gemaakt van het zorgteam en de projectleiders. Hier konden ze via voiceberichten laten horen hoe het werken met de bril ging. Mocht er iets niet goed zijn konden de projectleiders gelijk actie ondernemen.

Evaluatie

Na het experiment is er helaas geen mankracht geweest om over te gaan in implementatie. Ondanks dat het experiment een succes was is er tot op heden geen goedkeuring vanuit het bestuur om het implementatietraject te starten.

Inhoudsopgave