Hoe kunnen we helpen?

De routes slibben dicht

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Centrale vraag

Hoe kunnen we de routes optimaliseren zodat we kwalitatief betere zorg kunnen verlenen? 

Beschrijving uitdaging

In de huidige situatie zijn de routes niet optimaal ingedeeld. Zo zijn er routes waarbij je niet efficiënt langs iedere client gaat of dat je met meerdere zorgprofessionals tegelijk in hetzelfde gebouw bent. Hierdoor is er minder tijd voor de client en ervaart de zorgprofessional tijdsdruk. De routes die gelopen worden ‘slibben dicht’. Dit leidt tot een verlaagde kwaliteit van zorg en hierdoor kan er niet tegemoet worden gekomen aan de wensen van de client.  

Belangrijkste knelpunten

  • Weerstand vanuit het team aangezien er word gesproken over de routes die zij lopen
  • Overbrengen van het knelpunt aan het team
  • Medewerking krijgen vanuit het team
  • Gesprek aangaan over de routes
  • Open omgeving maken zodat er dingen uitgesproken worden 

Relevante inzichten

Op voor hand heb je vaak een oplossing of verandering voor ogen waarvan je verwacht dat dat de juiste is. Echter weet je vaak niet wat er exact speelt in het team en wat de knelpunten zijn voor hun. Door goed uit te pluizen wat het knelpunt is werd er een beter beeld geschept van de huidige situatie. Vanuit hier kon er een betere weg bewandeld worden naar een oplossing toe die paste bij het team, in plaats van een vooraf bedachte oplossing. Het is een weg die je bewandeld, en terwijl je deze bewandeld kom je tot inzichten over hoe de oplossing of verandering juist moet zijn. Ga dus zeker in gesprek met het team voordat je zelf al een oplossing gaat bedenken die niet past bij het team. 

Potentiële verbeteringen

De belangrijkste verbetering is dat de wens van de client weer tegemoet gekomen kan worden. Er is tijdens het proces naar voren gekomen dat het ook mogelijk was om juist tijdens de middag routes te lopen en niet enkel in de ochtend of avond. Hierdoor is er de mogelijkheid gekomen om ook een middagroute te lopen. Hierdoor worden de routes beter gespreid. Daarbovenop zijn de cliënten die bij elkaar wonen nu op een route gezet zodat de routes ook efficiënter worden ingedeeld. Hierdoor ontstaat er meer consistentie in de routes wat rust geeft aan de client omdat deze weet wanneer hij of zij zorg krijgt. 

Zelf aan de slag 

Wat moet je vooral wel en niet doen als je hier zelf mee aan de slag zou willen gaan?

Het team is zeker blij geworden van dit traject. Zij kregen de rust en tijd om mee te gaan in de verandering en duwde die verandering dan ook groot en deels zelf. Het is dan ook belangrijk om niet te doelgericht bezig te zijn en te ver vooruit te lopen. Jij zelf bent misschien al twintig stappen verder, het team is daar nog niet. Neem deze stappen terug en vertrek samen met het team. Een richting is dan ook beter om mee te beginnen en vertrek met het team daar naar toe. Aan de hand daarvan met de juiste rust en tijd wordt een uiteindelijk helder doel stapsgewijs ontwikkeld. Tijdens het concretiseren van dat doel ben je al aan het veranderen. Veranderen gaat stapsgewijs, en niet van de een op de andere dag.  

Innovatielab ondersteuning

Het innovatielab heeft ondersteuning gegeven aan dit project door het begeleiden en opzetten van een knelpunten onderzoek. Aan de hand van de in kaart gebrachte knelpunten heeft het innovatielab geholpen met het opzetten en begeleiden van een gericht experiment. 

Kijk hier voor de diensten die het Conforte Innovatielab biedt. Voor dit project heeft het lab de volgende diensten geleverd:

Specifieke tools en templates

Kijk hier voor de tools en templates die het Conforte Innovatielab ontwikkeld heeft. Voor dit project is gebruik gemaakt van de volgende tools en templates:

Inhoudsopgave