Hoe kunnen we helpen?

Elektronische medicijndispenser

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Dit artikel is een verzameling van inzichten rond elektronische medicijndispensers van meerdere ouderenzorginstellingen

Hoofdvraag

Hoe kunnen elektronische medicijndispensers een waardevolle bijdrage leveren aan zowel efficiënte als kwalitatief hoogwaardige zorg?

Beschrijving uitdaging

Dat elektronische medicijndispensers voor veel cliënten een waardevolle oplossing kan zijn is uitgebreid beschreven. Er zijn echter een aantal duidelijke uitdagingen bij het inzetten van de oplossing.
Het meenemen en betrekken van collega’s in de zorgteams en zo’n uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat zij mee willen werken in de inzet van een oplossing als deze?
Daarnaast kan een elektronische medicijndispenser alleen succesvol zijn als deze integraal onderdeel is van het zorgproces.
Vervolgens is ook nog een uitdaging om de oplossing zo in te zetten dat deze tot meer vrijheid laat in het plannen van zorgmomenten.

Belangrijkste knelpunten

  • Tekort aan inhoudelijke kennis over de medicijndispenser (ook bij ketenpartners als de apotheek en cliënten), kost meer tijd dan gedacht om mensen op te leiden en te informeren
  • Gebrek aan zelfredzaamheid om oplossing met gevoel van zelfvertrouwen in te kunnen zetten
  • Belang en waarde van de oplossing worden niet ingezien waardoor inzet achterblijft
  • Vertrouwen in oplossing verdwijnt na opstart- of technische problemen

Relevante inzichten

Het is maatwerk en er is niet een eenduidige screening die zegt: bij deze cliënt wel en deze cliënt niet. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat de dispenser al ingezet wordt als de cliënt nog zelf medicatie kan innemen, maar eerder inzetten zorgt ervoor dat de cliënt dit nog goed kan aanleren en daarna langer gebruik kan blijven maken van de dispenser.
De cliënten hadden in het begin goede begeleiding nodig. Na inzet van de medicijndispenser moesten de zorgmedewerkers regelmatig langs voor ondersteuning. De storingen of de gevoeligheid van apparaat waardoor bijvoorbeeld in één keer alle medicatie eruit komt wekt irritatie op bij cliënten. Waardoor ze niet meer enthousiast zijn over Medido.
Na een eerste analyse bleek de oplossing eigenlijk nooit goed geïmplementeerd te zijn bij een van de organsiaties. Processen zijn nauwelijks uitgedacht en onvoldoende vastgelegd waardoor er weinig houvast was. Deze moeten dus goed vastgelegd worden.
Tot slot is er op organisatieniveau nooit duidelijk beleid beschreven (of in ieder geval niet goed gecommuniceerd) rond de inzet van de medicijndispenser bij een andere organisatie. Op dit manier is het nooit duidelijk wanneer de dispenser wel of niet wordt ingezet.

Potentiële verbeteringen

Begin ruim van te voren met het informeren van de zorgverzekeraars en apotheken.
Betrek de zorgteams bij het in kaart brengen en beschrijven van de processen. Zeker ook bijvoorbeeld de verzorgdende IG die dagelijks te maken heeft met de zorg en de processen rond medicatie deling.
Zorg dat de zorgteams zich eigenaar gaan voelen van het proces en de beschreven doelstellingen. Alleen zo zullen de medewerkers zich ook geroepen voelen om hun werkwijzen aan te passen.
Laat de verantwoordelijkheid voor de inschatting bij de wijkverpleegkundige, zorgt dat het onderdeel wordt van de intake. Als je bij de implementatie gaat sturen op zoveel mogelijk inzetten of het halen van targets (aantal medicijndispersers per team bijvoorbeeld) dan geef je de verkeerde prikkel. Wanneer de wijkverpleegkundige/het team de meerwaarde inziet komt het vanzelf. Bij nieuwe cliënten is het inzetten een stuk eenvoudiger dan bij bestaande cliënten. Gun jezelf dus zeker een jaar of 2 om conclusies te trekken over aantallen.
Ook moet er natuurlijk duidelijk beschreven zijn in welke gevallen de medicijndispenser wel en niet ingezet wordt. Dit voorkomt veel discussie en eigen interpretaties.
Goede begeleiding van cliënten in het begin na inzet van de medicijndispenser is absoluut nodig. Dus nabellen van cliënten. Blijven langs gaan in het begin, totdat het zeker is dat de client de medicijndispenser zelfstandig kan beheren.

Impact

Door deze zaken goed aan te pakken wordt de inzet van de medicijndispenser veel minder afhankelijk van een aantal individuen die enthousiast zijn.

Zo kan de dispenser op veel grotere schaal ingezet worden.

Zelf aan de slag

Wat moet je vooral wel en niet doen als je hier zelf mee aan de slag zou willen gaan?

Zorg voor intensieve begeleiding van zorgteams, het liefst door iemand die de dagelijkse praktijk kent en de taal van de zorgmedewerkers kent. Het is enorm belangrijk dat zorgmedewerkers vertrouwen krijgen in het nieuwe proces en hun eigen zelfredzaamheid daarin. Het helpt als ze iemand kunnen benaderen die ze op de juiste manier kan helpen.

Zonder duidelijkheid op organisatieniveau is het moeilijk veranderen. Alleen een set heldere criteria en processen rond de inzet van de medicijndispenser helpt daarin. Zo kan er namelijk geen inhoudelijke discussie ontstaan over wanneer er wel of niet tot inzet over gegaan wordt.

Voorgestelde procesaanpak

Zelf aan de slag met dit onderwerp?

Begin met het zoeken van een eigenaar die de nieuwe processen in kaart gaat brengen. Betrek hier de zorgteams en wijkverpleegkundigen bij en leg de processen inzichtelijk en duidelijk vast.

Zorg ook voor duidelijk beleid. Schakel hier beleidsmedewerkers voor in.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Timme of Wilma

Innovatielab ondersteuning

Kijk hier voor de diensten die het Conforte Innovatielab biedt. Voor dit project heeft het lab de volgende diensten geleverd:

  • Onderzoek
  • Experiment
  • Projectmanagement ondersteuning

Specifieke tools en templates

Kijk hier voor de tools en templates die het Conforte Innovatielab ontwikkeld heeft. Voor dit project is gebruik gemaakt van de volgende tools en templates:

Inzichten voor innovatieproces

Goede begeleiding van de zorgteams zorgt voor sneller resultaat.

Er was niet veel weerstand onder de medewerkers tegen de dispenser. Er ontstaat wel weerstand wanneer er vanuit de organisatie gepusht wordt op aantallen of er percentages genoemd worden van hoeveel de dispenser ingezet kan worden. Als je de voordelen uitlegt voor de cliënt, voor de medewerker en bijvoorbeeld over gezondheidswinst dan zijn zowel de medewerker als de cliënt zeker geïnteresseerd. Het is wel belangrijk de medewerkers goed te scholen, in dit geval moet je echt het hele team scholen omdat de meeste fouten aan het begin gemaakt worden bij het verwisselen van de rol. Gaat dit verkeerd dan ontstaan er storingen en dit geeft onnodige ongeplande zorgvragen wat heel vervelend is voor een team.

Evaluatie

Dit project heeft geleid tot het helemaal opnieuw beschrijven van de processen en beleidsstukken rond de inzet van elektronische medicijndispensers.

De medicijndispenser maakt nu onderdeel uit van een totaalpakket aan e-healthtoepassingen. Tijdens de intake wordt per cliënt bekeken welke toepassing past bij de cliënt. Dit kan een medicijndispenser zijn, maar net zo goed leefstijlmonitoring, beeldzorg of een smartwatch.

Na inzet van de dispenser komt het bij huidige cliënten regelmatig voor dat er een melding binnenkomt (bv medicatie vergeten). De medewerkers bellen eerst de cliënt om te herinneren. In sommige gevallen moet de medewerker langs gaan. Ondanks dat de medewerkers paar keer per week moet langs gaan blijft inzet van de dispenser voordeliger. Zonder de medicijndispenser zou een medewerker 3 keer per dag 7 dagen per week langs moeten. Dit is dus afgenomen.

Inhoudsopgave