Hoe kunnen we helpen?

GPS, bewoners en hun vrijheid

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Centrale vraag

Wat is er nodig om bewoners met een GPS-sensor zelfstandig naar buiten te laten gaan? 

Beschrijving uitdaging

In de huidige situatie gaan lang niet alle cliënten zelf naar buiten. De zorgprofessional heeft dan geen zicht op waar een client kan zijn. Om toch zicht te krijgen op waar een client zich bevindt kan gebruik gemaakt worden van een GPS-sensor. Hierdoor krijgen de zorgprofessionals zicht op waar de client zich bevindt.  Op één van de locaties wilden de medewerkers graag een experiment uitvoeren met een GPS-sensor. Hiervoor zijn er twee sensoren aangeschaft om mee te experimenteren op een PG-afdeling. Tijdens het experiment kwam naar boven wat er geregeld moet worden om de GPS op een goede manier in te zetten. 

Belangrijkste knelpunten

  • Lang niet alle cliënten willen zelf naar buiten met een GPS-sensor.
  • Er is gewenning om vooral binnen de locatie te blijven, verandering daarin is lastig. Daarom is het plan om voortaan direct bij de intake de GPS aan te bieden.
  • Als de GPS maar bij een klein aantal cliënten wordt ingezet, is het lastig om de werkwijzen goed te borgen.

Relevante inzichten

De twee cliënten bij wie de GPS is ingezet zijn erg blij met de vrijheid en zelfstandigheid die ze nu hebben. Nu kunnen deze cliënten veilig naar buiten. Ze konden boven verwachting goed omgaan met de GPS. Ook de zorgprofessionals reageren positief: ze gunnen het hun cliënten om naar buiten te gaan. Ook is er nu zicht op waar deze cliënten zich bevinden wat rust geeft aan de zorgprofessionals. De GPS heeft consequenties voor wat we in de zorg gewend zijn en wat we belangrijk vinden. Zo vinden medewerkers het bijvoorbeeld belangrijk om te weten of iemand binnen of buiten is. En ook waar iemand in de locatie is. Het is goed om hier aandacht aan te besteden en dit met elkaar te bespreken zodat deze consequenties boven tafel komen. 

Een ander belangrijk inzicht is om elke drie weken met alle betrokken medewerkers en de leverancier bij elkaar te zitten. Dit was een goede manier om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang en om tussentijdse acties af te spreken. Hierdoor werd het innovatieproces goed geborgd. 

Impact

De grootste impact die met dit project is gemaakt is het mogelijk maken van meer bewegingsvrijheid voor de client. Hierdoor ontstaat er meer rust op de locatie en krijgen de zorgprofessionals ook meer tijd voor de andere cliënten. Ook omdat de sensoren zo goed bevallen zijn, wordt er nu gekeken naar andere sensoren die ook impact kunnen hebben.

Zelf aan de slag 

Wat moet je vooral wel en niet doen als je hier zelf mee aan de slag zou willen gaan?

  • Klinische lessen zijn een goede manier om alle medewerkers te informeren over hoe de GPS werkt. Daar kan bijvoorbeeld de ergotherapeut een rol in spelen.
  • Zorg ervoor dat medewerkers regelmatig rapporteren hoe het gaat met het gebruik van de sensor (via een doel in het zorgplan). Evalueer de sensor ook regelmatig met de arts en/of psycholoog, bijvoorbeeld tijdens de gedrags-visite en/of het MDO. 
  • Bedenk bij elke cliënt waar je de GPS inzet: Draagt de bewoner de sensor standaard bij zich? Dan is het een aandachtspunt voor de ochtendzorg om de sensor mee te geven. Of moet de bewoner de sensor vragen aan een zorgmedewerker op het moment dat hij/zij naar buiten wil? En hoe je moet handelen als de cliënt de veilige cirkel verlaat? Bijvoorbeeld: laat je het gebeuren en blijf je de cliënt in de gaten houden? Neem je direct contact op met de cliënt? Probeer je de cliënt terug te praten? Wanneer gaat een medewerker naar buiten? 
  • Zorg voor een fiets zodat medewerkers snel naar de cliënt toe kunnen als dat nodig is!
  • Betrek de juiste mensen: zorgmedewerkers, ergotherapeut, SO, psycholoog, teamleider en locatiemanager. 

Innovatielab ondersteuning

Voor dit project zijn de handboeken van het lab ingezet.

Kijk hier voor de diensten die het Conforte Innovatielab biedt. 

Specifieke tools en templates

Kijk hier voor de tools en templates die het Conforte Innovatielab ontwikkeld heeft.

Inhoudsopgave