Hoe kunnen we helpen?

Handhygiëne en infectiepreventie

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Hoofdvraag

Hoe kunnen we de handhygiëne en infectiepreventie verbeteren?

Beschrijving uitdaging

Zeker in deze tijd is infectiepreventie van groot belang. We weten ook dat het in de praktijk soms lastig is voor medewerkers om de afspraken over handhygiëne en bescherming goed toe te passen. We hebben gezocht naar een manier waarop we medewerkers hierbij konden ondersteunen.
Uiteindelijk hebben we een experiment uitgevoerd met een app die gebruik maakt van micro-learnings. Dit houdt in dat de protocollen en informatie in kleine stukjes werden opgeknipt. Medewerkers kregen twee keer per week een notificatie dat er nieuwe informatie beschikbaar was in de app. Deze informatie konden ze op een zelf gekozen moment in een paar minuten lezen en later makkelijk terugvinden.

Belangrijkste knelpunten

 • De app werkt met persoonlijke accounts die de voortgang in de gaten houden. In de intramurale zorg hebben medewerkers geen smartphone van hun werk. De gedeelde tablets konden niet gebruikt worden. Daarom moesten medewerkers de app installeren op hun privé-telefoon wat de drempel om de app te gebruiken vergrootte. In de extramurale zorg speelde dit probleem niet.
 • De app is nog in ontwikkeling. Daardoor werkten in het begin de notificaties nog niet goed. Medewerkers gaven aan dat ze dit jammer vonden.

Relevante inzichten

 • Microlearnings zijn een goede manier om informatie op een toegankelijke manier voor medewerkers beschikbaar te maken. Medewerkers waardeerden het dat ze de informatie snel konden opzoeken. Daarvoor gebruiken ze makkelijker de app dan het reguliere handboek.
 • De notificaties hielpen om medewerkers regelmatig te herinneren dat ze de app moesten lezen. Als de notificaties niet worden verstuurd, is het gebruik van de app aanzienlijk minder.
 • We hebben geëxperimenteerd met een kleine quiz en een mogelijkheid om zelf tips in de app achter te laten. Deze interactiviteit vonden medewerkers fijn.
 • Het werken met microlearnings dwingt je om goed na te denken over het formuleren van informatie. Die moet namelijk kort en bondig zijn om in de app te passen.
 • Hoewel medewerkers aangaven tevreden te zijn over de app, is het lastig om te concluderen dat het toepassen van handhygiëne is verbeterd. Met andere woorden: de relatie tussen kennis en gedrag is moeilijk hard te maken.

Potentiële verbeteringen

We gaan in onze organisatie nadenken over nieuwe manieren van opleiden en informatie delen. Een app met microlearnings zou één van de mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Impact

Wat is de verwachte impact van het goed implementeren van de voorgestelde verbeteringen?

Zelf aan de slag

Wat moet je vooral wel en niet doen als je hier zelf mee aan de slag zou willen gaan?

Denk van tevoren na of je wilt werken met een nieuwe app die nog volop wordt ontwikkeld. Het heeft als voordeel dat de app snel kan worden aangepast aan de wensen van de medewerkers en dat je invloed hebt op de doorontwikkeling. Aan de andere kant is de kans op technische problemen wat groter. Dat geeft niet, maar het is wel belangrijk om dit goed te communiceren naar de medewerkers.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Wilma

Innovatielab ondersteuning

Kijk hier voor de diensten die het Conforte Innovatielab biedt. Voor dit project heeft het lab de volgende diensten geleverd:

 • Advies

  Inzichten voor innovatieproces

  Zorg ervoor dat er tijdens het experiment in elk team een contactpersoon is (bijvoorbeeld de teamcoördinator of een verpleegkundige). Zij zijn het aanspreekpunt voor de projectleider en zijn belangrijk om de app in hun team onder de aandacht te brengen.
  Inhoudsopgave