Hoe kunnen we helpen?

Kennisborging bij zorgprofessionals

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Hoofdvraag

Hoe kunnen we kennis over onder andere relevante methodieken bij professionals beter borgen?

Beschrijving uitdaging

Als organisatie willen we een meer lerende cultuur faciliteren, vakkennis binnen de organisatie meer borgen en professionals meer persoonlijke leerroutes aanbieden.

Belangrijkste knelpunten

  • Investeren in een (voor de lange termijn bruikbare) nieuwe online tool waarmee werkplekleren gefaciliteerd wordt
  • Inhoud van de online tool moet naadloos aansluiten op inhoud van de fysieke trainingen van medewerkers
  • Tijd vrij maken voor medewerker om hier daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan
  • Hoe sluit deze online tool aan bij het al bestaande leermanagementsysteem binnen de organisatie

Relevante inzichten

  • Werkplekleren sluit beter aan bij de individuele wensen van medewerkers
  • Nieuwe vaardigheden en kennis worden meer eigen gemaakt door het uitvoeren van de praktische opdrachten tijdens het werk

Potentiële verbeteringen

Welke verbeteringen zijn geïdentificeerd tijdens dit project die getest en geïmplementeerd kunnen worden?

Impact

Werkplekleren is nu een structureel onderdeel van het opleidingsplan voor alle medewerkers. Er is gekeken welke onderdelen op deze manier aangeboden worden en welke trainingen nog fysiek plaatsvinden. Hierdoor blijft kennis beter geborgd en wordt er meer maatwerk geleverd (iedereen voert per thema een scan uit)

 

Zelf aan de slag

Wat moet je vooral wel en niet doen als je hier zelf mee aan de slag zou willen gaan?

  • Werkplekleren is een aanvulling (meestal geen vervanging) op de fysieke trainingen voor medewerkers
  • Bedenk voor welke kennisoverdracht werkplekleren passend is (gaat vooral om borgen en toepassen van kennis)
  • Betrek collega’s HRM vanaf begin van het project

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Timme of Wilma

Inzichten voor innovatieproces

Creatieve manieren bedenken hoe we na de pilot de financiering structureel gingen borgen. Met 1 team een pilot doen vooraf was leerzaam.

Evaluatie

Er is een 0-meting en vervolgmeting gedaan (beiden positief). Er staat voor volgend jaar opnieuw een evaluatie op de planning.

Inhoudsopgave