Hoe kunnen we helpen?

Kwaliteitscultuur

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Centrale vraag

Hoe kunnen we de kwaliteitscultuur binnen de organisatie vergroten?

Beschrijving uitdaging

In de huidige situatie is er een mooie kans om de kwaliteitscultuur te verbeteren. Het verlangen was om de kwaliteitscultuur binnen de organisatie te vergroten door mensen in beweging te brengen vanuit de intrinsieke motivatie. In het verleden lag vaak de focus op nieuwe protocollen, beleid en werkafspraken. Het vergroten van de intrinsieke motivatie van medewerkers heeft meer nodig. Namelijk warme aansturing. Dit heeft betrekking op aandacht, inspiratie en bijdragen aan een hoger doel. Dit project zette daar de eerste stappen in door de bedoeling van de organisatie voorop te zetten. Humanitas is een brede dienstverlener die zowel welzijn, dienstverlening als zorg biedt voor de meest kwetsbare. In dit project is de kwetsbare Rotterdammer uitgewerkt in persona’s. Een manier om de verhalen, behoeften en wensen van cliënten en ook de bedoeling van de organisatie scherper neer te zetten. De persona’s zijn uitgewerkt in verhalen en illustraties. Deze verhalensessies maakt het mogelijk om cliëntgericht te denken en trots te worden op de organisatie op een warme manier.

Belangrijkste knelpunten

  • Meerwaarde werd niet direct ingezien door directie en ondersteunende diensten om persona’s in kaart te brengen. We wisten immers toch wel wie onze cliënten waren?!
  • Niemand was er echt op tegen, maar ook niet betrokken. Het werd vermeden.
  • Het klonk voor iedereen als een goed idee, maar niemand had er tijd voor.
  • De zorgprofessionals voelde zich beoordeeld en vroegen vaak: ‘hebben we het zo goed gedaan?’. Er is juist geen goed of fout.

Relevante inzichten

De weg ernaar toe heeft veel gebracht. Door het uitwisselen van perspectieven worden de taal en terminologie die gebruikt wordt in de visie concreet. Namelijk het werken vanuit de welzijnsgedachte. Het concreet maken van deze visie en hoe dat in de praktijk werkt is van groot belang. Dit zorgt namelijk dat de visie tastbaar word voor de zorgprofessionals. Ook gingen de zorgprofessionals steeds beter de waarde ervan inzien toen ze eenmaal bezig waren. Het project ging dan ook sneller lopen door samen op te trekken met mensen, uit te spreken wat je verwacht van de ander en de verwachte opbrengst. Zo is er meermaals uitgesproken hoe de input gebruikt ging worden in het kwaliteitsplan wat rondom de behoefte van de cliënt geschreven ging worden. Deze rede benoemen en het hieraan vast te koppelen op een hele concrete manier deed het project versnellen. 

Impact

Door in gesprek te gaan met de zorgprofessionals en cliënten wisten we beter wat er speelde. Hierdoor vervaagde de weerstand en werden de zorgprofessionals intrinsiek gemotiveerd om met kwaliteit aan de slag te gaan. Ze ervaarde zelf hoeveel impact het had. Door in gesprek te gaan en persona’s te creëren zijn het kwaliteitsverslag en jaarplan rondom echte verhalen van de kwetsbare rotterdammer geschreven. Het heeft daarmee impact gehad op de strategie en uitwerking daarvan. Ook heeft het effect gehad op de verdere uitwerking van HR beleid, in- en doorstroom cliënten en visie 2030. 

Zelf aan de slag 

Wat moet je vooral wel en niet doen als je hier zelf mee aan de slag zou willen gaan?

Start met perspectieven uit te wisselen in een groep en bevraag daarin wat de waarde is om het te gaan doen. Hierdoor wordt de rede om het te gaan doen voor iedereen duidelijker en krijgt iedereen een boost in de intrinsieke motivatie. 

Innovatielab ondersteuning

Kijk hier voor de diensten die het Conforte Innovatielab biedt. Voor dit project heeft het lab de volgende diensten geleverd:

  • Advies

Specifieke tools en templates

Kijk hier voor de tools en templates die het Conforte Innovatielab ontwikkeld heeft. Voor dit project is gebruik gemaakt van de volgende tools en templates:

Inhoudsopgave