Hoe kunnen we helpen?

Mictiepatroon inzichtelijk door inzet digitaal incontinentiemateriaal

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Hoofdvraag

Hoe kunnen we inzicht verkrijgen in het mictiepatroon van PG bewoners door inzet van digitale (in)continentiemiddelen (Tena en Abena)?

Beschrijving uitdaging

Het project had tot doel om het welbevinden te verhogen van PG-bewoners en de werkdruk verlagen bij medewerkers door inzicht in het mictiepatroon door digitale (in)continentiematerialen.

Op dit moment zorgt (in)continentiezorg namelijk voor veel werkdruk en is die werkdruk lastig te voorspellen.

Meetindicatoren:

  • Inzicht in tijdstip van (in)continentiemateriaal verwisselen;
  • Inzicht in welke absorptiewaarde van (in)continentiemateriaal wenselijk is.

Belangrijkste knelpunten

  • Na inzet van nieuw mictieadvies ontstonden er nog steeds lekkages. Met name in de avond/nacht.
  • Niet alle medewerkers rapporteerde op het nieuwe mictieadvies.
  • Verlaging van werkdruk wordt niet ervaren door inzet van deze innovatie. Een mogelijke reden kan zijn, omdat er meerdere factoren werkdruk bepalen op een afdeling.

Relevante inzichten

Bewustwording bij medewerkers over persoonsgerichte (in)continentiezorg stijgt door met elkaar te praten over de materie en gezamenlijk tot inzichten te komen.
Na inzet van nieuw mictieadvies traden er nog steeds lekkages op. Na overleg met leverancier en medewerkers bleek dat de aanlegtechnieken niet bij alle medewerkers in orde waren.

Uiteindelijk kost (in)continentiezorg minder geld en levert het minder afval verspilling op als je weet welke absorptiewaarde nodig is voor de bewoner.

Potentiële verbeteringen

De leverancier heeft trainingen gegeven en vervolgens daalde het aantal lekkages significant. Deze worden nu jaarlijks ingepland.
Behoefte is ontstaan voor een visie ontwikkeling op (in)continentiezorg om gerichte acties organisatiebreed te ontwikkelen, zoals de aanlegtechniektrainingen.

Zelf aan de slag

Wat moet je vooral wel en niet doen als je hier zelf mee aan de slag zou willen gaan?

  • Check eerst of de aanlegtechnieken op orde zijn bij medewerkers per afdeling. Zo kan je al lekkages voorkomen zonder inzet van een innovatie.
  • Bepaal duidelijke meetindicatoren voordat je met de metingen begint en zet ze in het rapportagesysteem.
  • Methodisch werken door te rapporteren verdient aandacht anders kun je niet je resultaten meten.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Timme of Wilma

Innovatielab ondersteuning

Dit project is zonder ondersteuning van het Conforte Innovatielab uitgevoerd.

Inzichten voor innovatieproces

  • Start alleen met deze innovatie als medewerkers de meerwaarde weten, voelen en zien voor bewoners en medewerkers.
  • Betrek de gehele afdeling voordat de metingen starten door uitleg te geven over het systeem, resultaten die gemeten gaan worden en waar en wat te rapporteren.

Evaluatie

Volgt in september 2020

Inhoudsopgave