Hoe kunnen we helpen?

Omgaan met het leveren van complexere zorg

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Centrale vraag

Hoe kunnen we in het woonzorgcentrum de juiste zorg op de juiste plek regelen?

Beschrijving van de uitdaging

Op een van de locaties van onze deelnemers worden verschillende soorten zorg geleverd in een zorgcentrum setting en in verpleeghuiscontext (waarbij weer sprake is van een somatische afdeling en een (gesloten) PG afdeling). Een deel van de mensen in het zorgcentrum zijn eigenlijk te slecht voor de ZZP4 indicatie die ze nu hebben.
De op papier harde grenzen tussen deze typen zorgverlening passen niet zo goed bij de dagelijkse praktijk en de zich ontwikkelende zorgvraag bij bewoners.
De uitdaging is om de samenwerking zo te verbeteren dat voor alle bewoners in de gewenste context goede zorg geleverd kan worden.
De teams die in het woonzorgcentrum werken zullen zwaardere, complexere zorg moeten gaan leveren die meer persoonsgericht is.

Belangrijkste knelpunten

 • Samenwerking in te keten
 • Afleiding tijdens medicatieronde
 • Toiletronde, bewoners alarmeren voordat het nodig is
 • Communicatie en overleg
 • Verwachtingen van en beloftes naar bewoners en familie
 • Complexere zorg voor ‘zwaardere’ bewoners
 • Wat doe je wel en wat doe je niet als zorgmedewerker?

Relevante inzichten

Huisarts samenwerking, Het zou bevorderlijk zijn wanneer er samen met de huisartsen een nieuw protocol opgezet kan worden. De noodzaak van een harde deadline om 10 uur is niet duidelijk en er zal ook gekeken moeten worden of de inhoud van de ochtendgesprekken via een ander medium gedeeld kunnen worden

Dagstart en afspraak viggers voor medicijncontrole. Op het moment dat de medicatie gecontroleerd moet worden in het bijzijn van een tweede medewerker, moet er tijdens de medicijnronde eerst een beschikbare tweede medewerker gezocht worden. Dit is iets dat al bij de start van de werkdag, bij de overdracht afgestemd zou kunnen worden.

Meelopen bij afdeling van over te nemen patiënt. Zo is het mogelijk dat een afdeling die een patiënt zal ontvangen, hiervoor eerst bij de huidige afdeling van de patiënt gaat meelopen. Tijdens het meelopen wordt de dagelijkse routine besproken, bijzonderheden benoemd en vind er kennisoverdracht over de werkwijze plaats. Het oude team doet na twee weken een check up, of alles is zoals aanvankelijk verwacht. Op dit moment wordt ook gereflecteerd waarom bepaalde inzichten wellicht niet klopten en of het huidige team nieuwe inzichten heeft wat voor het andere team ook waardevol kan zijn.

Communicatie naar familie verbeteren. Bij de overdracht van patiënt dient de familie op de hoogte gebracht te worden. Bij de intake met de familie kan het gewenste communicatiekanaal hiervoor al afgestemd worden. Wanneer familie hiernaast ook periodiek een update krijgt, gaat de familie minder vaak op ongewenste momenten zelf contactleggen met de zorginstelling. Familie zal zich meer gehoord voelen, mogelijke onvrede kan besproken worden en verwachtingen worden bijgesteld. Daarnaast kan er door middel van vaste contactmomenten ook beter gezorgd worden dat de familie zo veel mogelijk een vast aanspreekpunt en bekend gezicht treft, wat ook zorgen over het hoge aantal uitzendkrachten hopelijk wat doet afnemen.

Quickstartguide voor uitzendkrachten. Binnen het huidige werkproces komt het voor dat vaste werknemers hun eerste 1,5uur van de dag kwijt zijn aan uitleggen en het inwerken van uitzendkrachten. Veel standaardvragen die steeds gesteld worden kunnen in een FAQ gezet worden. Tevens kunnen de grote lijnen van de werkzaamheden in een uitlegvideo/ handleiding verwerkt worden. Deze kan dan bij aanvang van de werkzaamheden of nog beter op voorhand door de uitzendkracht worden doorgenomen

Zorgplan 2.0. Uit de sessies is gebleken dat niet alle observaties als relevant worden beschouwd. Zo worden er bijvoorbeeld weinig meldingen van onbegrepen gedrag gemaakt, wat tot gevolg heeft dat dat de gedragsconsulent minder vaak kan worden ingezet. Wanneer er geprobeerd wordt vaker observaties te documenteren, dan kunnen alle betrokken afdelingen hier profijt van hebben.

Spelregels voor opname. Voor opname zou besproken kunnen worden met familie over een wisseling van apotheek en huisarts. Op dat moment is er de mogelijkheid tot bezwaar maken, maar deze voorwaarden kunnen wel als harde eis en daarmee spelregels voor de opname gelden. Wanneer deze punten direct bij de opname besproken worden, scheelt dit onzekerheden en onvrede later in het proces en voorkomt het ook dat zorgmedewerkers keuzes moeten verdedigen waar zij op dat moment geen invloed op hebben.

De zorgmedewerkers hebben er verder baat bij als zij samen afspreken naar welke verzoeken van patiënten er gehoor wordt gegeven. Momenteel is er geen duidelijke verwachting naar de patiënt toe, omdat elke medewerker anders handelt. Dit lijdt tot jaloezie onder patiënten, bezwaarde gevoelens onder medewerkers en discussies tussen beiden partijen die voorkomen kunnen worden. Dit is ook te zien bij bijvoorbeeld tijdsafspraken met bewoners. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden al licht wordt afgeweken van een afgesproken tijd, raken sommige patiënten in paniek.
Wanneer er vanuit de organisatie één duidelijke richtlijn is, zorgt dit bij beiden partijen hopelijk voor wat rust.

Zelf aan de slag

Wat moet je vooral wel en niet doen als je hier zelf mee aan de slag zou willen gaan?

Betrek externe zorgverleners zoals huisarts bij een knelpunten analyse zoals hier beschreven. Dan kunnen ze gelijk meedenken over oplossingen die hen ook aangaan.

Zorg voor een duidelijke eigenaar binnen de zorgcontext en snelle opvolging van de analyse. Anders loop je het risico dat het gevoel van het in gezamenlijkheid knelpunten aanpakken verwatert.

Voorgestelde procesaanpak

 • identificeer een centraal thema om op in te zoomen (in dit geval zorg in het woonzorgcentrum)
 • Verzamel een groep mensen die alle perspectieven vertegenwoordigen
 • Organiseer een aantal sessies om de huidige situatie in kaart te brengen en om vervolgens
 • knelpunten en mogelijke verbeteringen te verzinnen
 • Zorg dat een iemand de rol van projectleider op zich neemt om de voorgestelde verbeteringen te testen en te implementeren

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Timme of Wilma

Innovatielab ondersteuning

Kijk hier voor de diensten die het Conforte Innovatielab biedt. Voor dit project heeft het lab de volgende diensten geleverd:

 • Onderzoek

Specifieke tools en templates

Kijk hier voor de tools en templates die het Conforte Innovatielab ontwikkeld heeft. Voor dit project is gebruik gemaakt van de volgende tools en templates:

Inzichten in innovatieproces

Interne communicatie is vaak een knelpunt. Door oplopende druk en soms gebrekkige interne communicatie ontstaat een minder prettige werkplek waar iedereen last van heeft. Vanuit innovatieoptiek is hier niet zo veel aan bij te dragen. Goede communicatie is echter wel een belangrijke voorwaarde om samen te kunnen veranderen.

Inhoudsopgave