Hoe kunnen we helpen?

Valpreventie

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Centrale vraag

Hoe kunnen we het risico op vallen verlagen bij VPT-cliënten?

Beschrijving uitdaging

In de huidige situatie is er een hoog valrisico van dementerende cliënten. Het ligt voor de hand om vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. Om het valrisico te verlagen werd er in dit project juist gezocht naar de mogelijkheden om op alternatieve wijze het valrisico te verlagen en niet door enkel de vrijheid te beperken. Tijdens het proces bleek dat er in de huidige situatie een onvolledige analyse was van de valincidenten. Hierdoor kon er niet goed gehandeld worden vanuit de zorgprofessionals wat weer leidde tot een verhoogd valrisico. 

Belangrijkste knelpunten

  • Onvolledige analyses van valincidenten
  • Onduidelijke rol van eerst verantwoordelijke verzorgende
  • Oplossingen en ideeën uit het team laten komen is niet altijd even makkelijk
  • Geen verbinding tussen team en teamleider

Relevante inzichten

Door onvolledige analyses van valincidenten was er geen inzicht. Door goede onderlinge communicatie, rapportages, volledige incidentenmelding en goede overdrachten, werd het mogelijk om valincidenten te analyseren. Hierdoor kwamen er inzichten in valrisico’s. Dit werd mogelijk door de essentiële rol van de eerst verantwoordelijke verzorgende duidelijk te hebben. Deze rol is het betrekken van huisarts, ergotherapeut, fysiotherapeut en familie om het incident en het valrisico verminderen gezamenlijk te bespreken. Dit zorgt voor betere analyse van het incident, maar ook wie de cliënt is en hoe dat incident bij die cliënt hoort. Dit leidt weer tot de juiste inzet van goede verbetermaatregelen.

Potentiële verbeteringen

Een belangrijke verbetering is de rol van de eerst verantwoordelijke verzorgende. Deze verbindt de verschillende expertises rondom het onderwerp van het valrisico. Hierdoor ontstaat er een beter beeld van dat risico en wordt het dus mogelijk om valincidenten beter te analyseren en de casus te bespreken voor het vervolg. 

Impact

De grootste impact die het project had was de verandering van het team ten opzichte van de teamleider. Deze zijn meer verbonden met elkaar en de oplossing werd gedragen vanuit het team. Door deze verbinding kan uiteindelijk het valrisico vermindert worden door meer inzicht te krijgen. Dit zonder de noodzakelijk de vrijheid te beperken van elke cliënt.

Zelf aan de slag 

Wat moet je vooral wel en niet doen als je hier zelf mee aan de slag zou willen gaan?

Betrek alle functies die bij de cliënten zorg- en of dienstverlening zijn betrokken. Zo kijk je mee vanuit iedereens perspectief. Hierdoor ontstaat er een beter beeld van wat er gebeurt en 

Innovatielab ondersteuning

Knelpunten onderzoek opzetten en begeleiden, Advies, Tools van het lab ingezet

Kijk hier voor de diensten die het Conforte Innovatielab biedt. Voor dit project heeft het lab de volgende diensten geleverd:

Specifieke tools en templates

Kijk hier voor de tools en templates die het Conforte Innovatielab ontwikkeld heeft. Voor dit project is gebruik gemaakt van de volgende tools en templates:

Inzichten voor innovatieproces

Betrek iedereen in het zorgteam en laat iedereen een stem hebben. Blijf doorvragen tijdens een behoefte- of knelpunten onderzoek. Door gezamenlijk de knelpunten in kaart te brengen krijg je inzicht in hoe iedere medewerker een proces ervaart. Let daarbij op, dat je iedereen ook laat praten tijdens zo’n sessie! Zo komen ideeën en oplossingen naar boven die beter passen bij de medewerkers en persoonsgericht zijn voor cliënten.

Inhoudsopgave