Hoe kunnen we helpen?

Verpleeghuiszorg thuis (VPT)

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Centrale vraag

Wat is de invloed op de medewerkers als mensen langer thuis wonen?

Beschrijving van de uitdaging

De wachtlijsten van de verpleeghuizen worden steeds langer. Steeds meer mensen die niet meer thuis kunnen wonen moeten toch wachten door de te lange wachtlijst. Daarom is het van belang om te kijken hoe we deze mensen veilig thuis kunnen laten wonen. Daarnaast is er ook vaak een wens vanuit de mensen om tot het einde thuis te mogen blijven wonen. Deze twee samen vormen een kans om te kijken om mensen met dementie langer thuis kunnen wonen.

Belangrijkste knelpunten

Er is een nieuw team nodig met de juiste vaardigheden om mensen met dementie langer thuis te laten wonen.

De zorg medewerkers zullen dicht op de cliënten staan, hierdoor ontstaat er een band. Het gevaar hiervan is dat de grenzen van de zorg medewerkers vervagen.

De cliënten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, zodat het speciale team ook de juiste cliënten kan helpen om langer thuis te wonen. Ook om ervoor te zorgen dat het voor beide partijen zowel cliënt & familie als zorgmedewerker werkt.

Samenwerking tussen de wijkverpleging en het VPT team om cliënten die eventueel thuis zouden willen blijven wonen de juiste ideale tijdlijn te bieden.

Anders werken is van belang, een cliënt moet dagelijks gecoacht worden om zelfregie te behouden. Werknemers zullen andere taken hebben dan in het verpleeghuis.

Relevante inzichten

Een VPT team wordt opgezet die ervaring hebben met ouderen met dementie. Waarvan de meeste ervaring komt van verpleeghuizen en persoonlijke begeleiding.

Een grenzenkaart is opgesteld zodat de medewerkers ten alle tijden raad kunnen plegen en weten wanneer ze actie moeten/mogen ondernemen. De grenzen zijn opgesteld door de zorgmedewerkers zelf en vallen onder de categorieën agressiviteit, gedragsproblemen en veiligheid.

Een voorwaarden kaart is gemaakt door de zorgmedewerkers om mee te nemen naar de intake. Zodat alles van te voren goed wordt besproken en iedereen weet welk traject ze ingaan. Een cliënt langer thuis laten wonen brengt veel met zich mee en daardoor moet er veel afgesproken worden zodat iedereen continu op één lijn blijft staan. Er is ook een innovatie kaart, zodat familie en cliënten weten wat er ingezet kan worden.

De zorgmedewerkers functies zijn nogmaals besproken en eventuele veranderingen zijn opgeschreven. Sommige functies zullen extra taken moeten doen, hiervoor kunnen zij certificaten behalen of cursussen volgen. Doordat er een verandering is in taken zal er goede begeleiding en coördinatie moeten zijn van de planner. Deze moet ervaring hebben en goed in kunnen schatten wat de zorgmedewerkers in huis hebben en kunnen betekenen voor de bewoners.

Door eerst de ideale situatie te schetsen konden de zorgprofessionals samen besluiten wat ze precies wilde bereiken. Voor hun zelf werd het hierdoor overzichtelijk en konden ze steeds meer de stappen zien die ze moesten belopen om de ideale tijdlijn te bereiken. Door samen sessies te houden gaven ze aan verder te komen dan los van elkaar bezig zijn met plannen en ontwikkelen. Na het schetsen van de ideale tijdlijn konden er acties worden verdeeld en zo kwamen we stap voor stap verder. Tot aan het moment dat we zelf extra personeel en cliënten konden aannemen omdat het een succes werd.

Innovatielab ondersteuning

Kijk hier voor de diensten die het Conforte Innovatielab biedt. Voor dit project heeft het lab de volgende diensten geleverd:

  • Onderzoek

Specifieke tools en templates

Kijk hier voor de tools en templates die het Conforte Innovatielab ontwikkeld heeft. Voor dit project is gebruik gemaakt van de volgende tools en templates:

Inhoudsopgave