Hoe kunnen we helpen?

Werkdruk in de ochtend

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Centrale vraag

Hoe kunnen we het gevoel van werkdruk in het ochtendproces verlagen?

Beschrijving van de uitdaging

Het ochtendproces wordt door veel medewerkers als hectisch ervaren. Er moet veel tegelijk gebeuren en door verschillende redenen is het soms moeilijk gestructureerd te werken. Dit alles in de context van een verpleeghuis met een verouderde indeling.

Belangrijkste knelpunten

 • Fouten uitdelen medicatie
 • Verplicht haren wassen voor kapper
 • Veranderingen in zorgroutes
 • Spreiding ontbijttijd
 • Haast voor de koffie
 • Koffie door de zorg gebracht
 • Snack/bijvoeding vergeten
 • Wanneer zelf koffie/lunch?
 • File na de lunch
 • Naar boven voor toilet
 • Snel opruimen voor activiteit
 • Een gediplomeerde voor medicijnen
 • Hulp tijdens eten

Relevante inzichten

Om het maken van fouten in medicatie toedienen te voorkomen is er behoefte aan een aparte verpleegkundige ronde (niveau 3 of 4) per blok. Het hebben van een gefocuste route zou bestendiger moeten zijn tegen het maken van fouten wanneer er onderbezetting is.

Zorgroutes kunnen soms op het laatste moment veranderen. Werknemers geven aan dat het gemakkelijker zou zijn om zorgroutes te maken per blok en deze routes bij te houden op een magneetbord. Aan het begin van de dag kan de route bepaald worden en de magneten op volgorde worden gelegd. Op deze manier kunnen routes flexibel worden ingedeeld en zijn de routes voor alle medewerkers zichtbaar.

Op dit moment is er geen eenduidige starttijd van het ontbijt. Door het ontbijt te vervroegen naar 08:00 kunnen vroege vogels eerder terecht. Hierdoor is er ook minder wachttijd voor andere bewoners beneden. Bewoners dan ook minder lang op zorg te wachten. Hiernaast zorgt een eerder ontbijt ook voor meer ruimte bij de overgang van ontbijt naar koffie.

De gastvrouw kan ondersteunen als vliegende kiep bij het ontbijt en de koffie. Hierdoor hoeft de zorg deze taken niet op zich te nemen waardoor er meer tijd blijft voor de zorgtaken en kan de HACCP beter gehanteerd worden. Daarnaast zou de gastvrouw ook het terras kunnen bedienen.

Er zijn diverse koffiemomenten waarbij de vrijwilligers zouden kunnen ondersteunen. Nu komt deze taak of voor facilitair (beneden) of voor de zorg (boven). Wanneer de vrijwilligers deze taken op zich kunnen nemen ontstaat er er meer aandacht en tijd voor de bewoners. Tevens Is dit een mooie gestructureerde gelegenheid om de snack uit te delen, tezamen met de koffie.

Na de lunch staan veel bewoners lange tijd voor dezelfde lift te wachten, terwijl er ook een andere lift is.
Een duidelijke gekleurde belijning op de grond die aangeeft waar de andere lift is, en ook waar het restaurant etc. is helpt om bewoners (en familie) de weg te wijzen binnen het pand.
Wat ook zou helpen op het gebied van bewegwijzering is duidelijke indicatie in de lift en op de etage (wat is er op welke etage te vinden).

Na de lunch willen sommige bewoners geholpen worden, maar is er geen verpleging hún afdeling/buurt. Als bewoners een kaart bij zich dragen met essentiële informatie, kunnen andere verzorgers ook helpen.
Deze kaart kan ook helpen als iemand verdwaald is op straat, of als iemand snel geïdentificeerd moet worden.

Na de lunch is er veel drukte beneden. Breng de lunch voor de bewoners die boven willen lunchen voor de lunch (12u) naar boven.
Breng de soep en de lunch in één keer naar boven in een kleine kar voor meer efficiëntie.

Zelf aan de slag?

Wat moet je vooral wel en niet doen als je hier zelf mee aan de slag zou willen gaan?

Medewerkers zijn zeker blij met het traject zoals het gelopen is. Met name dat zij het gevoel dat hun cirkel van invloed vergroot is door dit traject is de grote meerwaarde. Zij weten door dit traject veel meer wat andere afdelingen/personen doen. Waar ze bij wie mee terecht kunnen. Op deze manier krijgen ze sneller iets voor elkaar/ kunnen ze iets sneller oplossen.
Heel waardevol volgens Margriet.
Dus oftewel de manier van samenwerken is verbeterd over de locatie heen. Het multidisciplinair aanpakken/oplossen van zaken is verbeterd en nodig.

Wel een verbeterpunt is dat het handig is dat je een combifunctie van een projectleider van buiten de locatie met iemand van binnen de locatie moet combineren. Iemand van binnen de locatie zit veel dichter op de dagelijkse praktijk en daarom is dat waardevol.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Timme

Innovatielab ondersteuning

Kijk hier voor de diensten die het Conforte Innovatielab biedt. Voor dit project heeft het lab de volgende diensten geleverd:

 • Onderzoek

Specifieke tools en templates

Kijk hier voor de tools en templates die het Conforte Innovatielab ontwikkeld heeft. Voor dit project is gebruik gemaakt van de volgende tools en templates:

Download hieronder het hele verslag van dit project:

Inhoudsopgave