Hoe kunnen we helpen?

Werken met wondcamera’s

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

woundworkscamera

Hoofdvraag

Hoe kunnen we betere, objectievere beoordeling van complexe wonden leveren, volgens de richtlijn, zodat een passend wondbehandelplan kan worden afgesproken?

Beschrijving uitdaging

De oude situatie is dat complexe wonden periodiek beoordeeld worden door een wondexpert (wondverpleegkundige of wondconsulent). Deze expert beoordeelt de wond met het blote oog.
Soms worden er foto’s die zijn gemaakt met de werktelefoon toegevoegd aan het dossier. De kwaliteit van deze foto’s is erg wisselend (slechte belichting, onscherp). Hierdoor is de foto niet altijd een goede weergave van wat de wondexpert ziet en zijn de foto’s van de wond in de loop van de tijd ook moeilijk met elkaar te vergelijken.

De subjectieve beoordeling door de wondexpert en cliënt zelf is daardoor de belangrijkste informatiebron voor de monitoring van de genezing en bijstelling van het wondbehandelplan.

Belangrijkste knelpunten

Een knelpunt was het verkrijgen van de goedkeuring en de benodigde financiële middelen. De wondcamera zorgt voor een flinke kwaliteitsimpuls, die zich moeilijk 100% in geld laat uitdrukken. Hierdoor kostte het ons meer tijd en moeite om de meerwaarde van het project goed voor het voetlicht te brengen en interne beslissers enthousiast te krijgen. Dat er op belangrijke interne posities ook personeelswisselingen waren, maakte het niet makkelijker.

En ook was soms onduidelijk wat precies de volgende stap voor het verkrijgen van goedkeuring was.

Daarnaast bleek na aanschaf van de wondcamera’s de implementatie veel meer tijd te kosten dan verwacht, omdat het toevoegen van nieuwe apparaten onder de beheers- en beveiligingssystemen veel complexer was dan vooraf voorzien.

Relevante inzichten

Dit project heeft ons weer eens laten zien hoe belangrijk het is om alle relevante partijen in zo’n vroeg mogelijk stadium te informeren. En heeft nogmaals bewezen dat je om iets te ‘verkopen’ het beste de eindgebruikers als ambassadeur kunt inzetten.
Hun bevlogenheid en enthousiasme, gebaseerd op een pilot met de wondcamera, heeft er uiteindelijk toe geleid dat er goedkeuring was voor het project en hier ook financiële middelen voor beschikbaar kwamen.

Potentiële verbeteringen – nieuwe situatie

De nieuwe situatie is dat de wondexpert bij elke controle van een complexe wond een foto maakt van de wond met de wondcamera. In het dossier zijn de eerdere foto’s ook direct beschikbaar, zodat de foto op een vergelijkbare wijze kan worden genomen. De wondcamera geeft daarnaast zelf ook aanwijzingen voor het maken van een goede foto.
Vervolgens analyseert de camera de wond: stelt de afmetingen (inclusief diepte vast) en de kleurratio’s vast. In het rapport dat vervolgens gemaakt kan worden, wordt de wondfoto ook vergeleken met de eerdere metingen, zodat objectief kan worden vastgesteld of het wondbeleid effect heeft en de wond geneest. De wondexpert stelt vervolgens het wondbehandelplan bij op basis van deze objectieve analyse (en daarnaast natuurlijk zijn/haar andere bevindingen tav de wond). Dat kan resulteren in een betere diagnostiek (doordat bijvoorbeeld eerder een ontstane infectie opgemerkt wordt) en een betere wondbehandeling.

Zelf aan de slag

Wat moet je vooral doen als je hier zelf mee aan de slag zou willen gaan?

  • Verken in de organisatie welke afdeling/ budgethouder verantwoordelijkheid heeft en wil dragen voor het project. Stel samen met gebruikers en budgethouder een plan van aanpak op, zodat er draagvlak en verantwoordelijkheid voor is
  • Benadruk niet alleen de innovatie maar ook de effectiviteit, het gebruiksgemak en de kwaliteit die de camera brengt
  • Advies: inventariseren meerwaarde van de camera dmv gesprekken met de wondexperts
    die de wondcamera in een pilot hadden getest.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Timme of Wilma

Innovatielab ondersteuning

Kijk hier voor de diensten die het Conforte Innovatielab biedt.

Dit project is volledig binnen een van de deelnemende instellingen uitgevoerd zonder ondersteuning van het Conforte Innovatielab.

Inhoudsopgave