Inzichten

Binnen de samenwerking van het Conforte Innovatielab worden veel inzichten opgedaan. Dit zijn inzichten in belangrijke knelpunten, in behoeftes van medewerkers en bewoners maar ook over verbeteringen op proces- en productniveau. Hieronder vind je een aantal van onze losse cases. Voor een bundeling van onze projecten en overzichten kijk je hier.

Project ‘langer thuiswonen’

Steeds meer cliënten willen en moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent dat er andere en soms complexere zorg geleverd moet worden door de zorgteams. Samen met MOB zijn we aan de slag gega…

Valse alarmeringen in de nacht

Hoe kunnen we het grote aantal, veelal valse, alarmen in de nacht terugdringen? Dat was de centrale vraag van het project dat we uitvoerden bij een van aangesloten instellingen. Het grote aantal se…

Wondzorg op afstand met slimme bril

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers minder tijd kwijt zijn aan het verzorgen van de wonden? Dat was de centrale vraag in het experiment dat we uitvoerden binnen het Innovatielab. Download …

Logistiek in de ouderenzorg

We hebben, samen met Livework, onderzoek gedaan naar de logistiek binnen een verpleeghuis. Samen met de medewerkers zorg en facilitair zijn we twee keer bij elkaar gekomen om de knelpunten verder uit …

Innovatielab doet onderzoek naar waar de meeste winst te halen is met innovatie!

Resultaten onderzoek Conforte Innovatielab juli 2019Download Zinvolle verbeteringen/innovaties kunnen volgens ons alleen gedaan worden als ze aansluiten bij de behoefte van cliënten en medewer…