Hoe kunnen we helpen?

Revalidatie, snel naar huis – De Zellingen

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Hoe kunnen we mensen tijdens hun revalidatietraject, waar ze toch relatief complexe zorg nodig hebben, zoveel mogelijk thuis helpen? Het gaat om zowel geplande als ongeplande zorg. Dit team ging samen in de verkenning hoe ze anders konden werken. Waar liggen de knelpunten en hoe kunnen we beter samenwerken om cliënten meer vanuit huis te helpen?

Fase 1 - Voorbereiding

In deze fase sta je helemaal aan het begin, je ziet een of meerdere situaties om je heen en wilt graag kijken of er een oplossing gevonden kan worden. Deze templates
helpen om de situatie goed te bekijken, wat is nou precies het probleem? Is dit een kansgebied en welke stakeholders hebben hier mee te maken?

Huidige situatiekaart

Fase 2 - Situatieanalyse & doelstelling bepalen

In deze fase ga je de stakeholders betrekken zodat het jullie gezamenlijke probleem wordt. Je kunt dit doen door een groepssessie te organiseren. Maar misschien is het wel een probleem waarbij maar twee stakeholders zijn. Nodig die uit voor een kleine bijeenkomst, met deze templates kunnen jullie je samen verdiepen. Jullie verdiepen je in het proces van het gekozen kansgebied. Waar zitten de knelpunten precies in het proces? Kijk zelf welke template bij jouw situatie past.

Fase 3 - Passende oplossing vinden

Als jullie het proces goed uitgediept hebben dan kunnen jullie samen de knelpunten gaan definiëren. Welk knelpunt is nou het belangrijkste en wat los je als eerste op? Heb je te maken met een klein knelpunt dan kun je gelijk beginnen met de knelpuntenkaart en de oplossingskaart. Bedenk altijd wie je daarbij wilt betrekken zodat je het knelpunt samen oplost.

Impactkaart

Knelpuntenkaart 1

Knelpuntenkaart 2

Knelpuntenkaart 3

Oplossingskaart 1

Oplossingskaart 2

Oplossingskaart 3

Oplossingskaart 4

Oplossingskaart 5

Oplossingskaart 6

Oplossingskaart 7

Oplossingskaart 8

Fase 4 - Evalueren

Evalueren is een belangrijke fase die vaak terug komt. Deze fase helpt je om stil te staan bij de leermomenten. Je evalueert samen zowel het proces als de innovatie zodat je de juiste keuzes voor het vervolg kunt maken. Deze evaluatiekaart kun je ook vaak tussendoor gebruiken zodat je samen kunt bepalen of je stappen terug neemt in de dubbele loop. Als laatste helpt het je ook om leermomenten goed vast te leggen zodat deze aan andere collega’s doorgegeven kunnen worden.

Fase 5 - Voorbereiding van experimenteren

Deze fase heeft nogmaals een voorbereiding omdat experimenteren een andere aanpak nodig heeft. Je bent al verder in de dubbele loop en zult daarom een aantal zaken moeten regelen. In deze fase plan je het experiment. Mocht je eerst een behoefteonderzoek hebben gedaan, kijk dan goed welke templates je wel en niet gaat gebruiken. Ga je een technologie testen? Dan is dit hoofdstuk extra belangrijk, een goede planning zorgt voor het juiste resultaat.

Fase 6 - Experiment

Nu is het tijd om je oplossing in de praktijk te gaan testen. Dit kun je op kleine schaal doen met bijvoorbeeld twee medewerkers of het gehele team. Hou het laagdrempelig en zorg dat de oplossing door evaluaties aan te passen is. 

Fase 7 - Voorbereiding van experimenteren

Het einde van experiment, deze templates helpen je om te kijken of het echt een succes is. Hoe het experiment verlopen is en of je de oplossing kunt doorvoeren. 

Inhoudsopgave