We hebben, samen met Livework, onderzoek gedaan naar de logistiek binnen een verpleeghuis. Samen met de medewerkers zorg en facilitair zijn we twee keer bij elkaar gekomen om de knelpunten verder uit te diepen en met elkaar op creatieve wijze oplossingen te bedenken! Daar zijn mooie dingen uitgekomen. De uitkomsten lees je in dit rapport. Een erg goede en waardevolle manier om te kijken waar dingen in het proces beter kunnen. Nu gaan we aan de slag om te kijken welke oplossingen realiseerbaar zijn de komende tijd.