Knelpunten

Onderzoek doen naar knelpunten met hulp van het Conforte Innovatielab

Innovatie kan succesvol zijn als de voorgestelde oplossing een goed beschreven probleem aanpakt. Dan moet je echter wel zeker weten dat je het probleem goed doorgrondt. Daarom is het zo belangrijk om goed onderzoek te doen naar knelpunten.

Er zijn verschillende manieren om een knelpunt uit te werken tijdens een onderzoek.

  1. Het kan beter, maar ik weet niet zo goed waar en hoe?
  2. Ik heb wel een idee waar het schuurt of waar het beter kan
  3. Ik weet in welk domein in zaken wil verbeteren en eigenlijk zelfs met welke oplossing

Afhankelijk van het specifieke startpunt kan het Conforte Innovatielab je op verschillende manieren helpen. Van het bespreken van de knelpunten die we in eerder onderzoek hebben opgehaald tot het doen van specifiek onderzoek in je eigen context op een specifiek domein.

Voor elke route geldt eigenlijk dat de goede ideeën of oplossingsrichtingen tot experimenten leiden. Op die manier kun je op een goede manier testen of de gewenste verbetering echt tot betere resultaten leidt.

Nieuwbouw

Er komt nieuwbouw aan. Hoe pakken we dit aan? Beide partijen (MOB en Aafje) zijn bezig om precies in kaart te brengen wat er allemaal op de vloer speelt. Hierin brengen ze naar voren wie de bewone…

Achter de deur

Er is steeds meer complexere zorg. Hierdoor is de kans ook groter dat er meer dingen gebeuren ‘achter de voordeur’ van bewoners die we liever willen voorkomen.  We zijn bij MOB begonnen met e…

Flexplekken

Binnen Careyn zijn er flexplekken beschikbaar. Deze flexplekken zijn er alleen te weinig, of de plekken worden niet op de juiste manier gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de inzet van flexplekken zijn do…

Customer journey

Wilma heeft meegekeken tijdens een brown paper sessie die vanuit Aafje georganiseerd werd. Hierbij werd het hele proces van een cliënt ingericht en opgeschreven. Samen zijn ze tot de conclusie g…

Langer thuis

Bij MOB hebben ze een cliënt die langer thuis wil wonen. De cliënt valt onder VPT zorg, maar hoe kun je deze zorg het beste inregelen? Samen met drie medewerkers van MOB hebben we bij elkaar gez…

Valpreventie

Het is erg vervelend als een cliënt ‘s nachts op de grond valt. Bij Lelie Zorggroep wilden ze kijken hoe het vallen van cliënten in de nacht voorkomen kan worden.  Vanuit het Lab willen w…

Logistiek in de ouderenzorg

We hebben, samen met Livework, onderzoek gedaan naar de logistiek binnen een verpleeghuis. Samen met de medewerkers zorg en facilitair zijn we twee keer bij elkaar gekomen om de knelpunten verder…

Behoefteonderzoek “GPS”

Vanuit verschillende hoeken kregen we te horen dat de organisaties geïnteresseerd zijn in systemen waarmee ze kunnen weten waar de bewoner zich bevindt. Dit om de bewoners te beschermen. De medewerk…

Behoefteonderzoek “achter de deur”

Wat speelt zich achter de deur van de bewoners af? Deze vraag kwam bij ons binnen. De medewerkers willen de veiligheid van de bewoners zo veel mogelijk waarborgen, maar kunnen niet 24/7 zien wat er m…

Innovatielab doet onderzoek naar waar de meeste winst te halen is met innovatie!

Resultaten onderzoek Conforte Innovatielab juli 2019Download Zinvolle verbeteringen/innovaties kunnen volgens ons alleen gedaan worden als ze aansluiten bij de behoefte van cliënte…