Flexplekken

Gepubliceerd door Timme Hovinga op

Binnen Careyn zijn er flexplekken beschikbaar. Deze flexplekken zijn er alleen te weinig, of de plekken worden niet op de juiste manier gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de inzet van flexplekken zijn doel niet behaalt. 

We zijn gevraagd om bij dit project te ondersteunen. Op dit moment worden de knelpunten die ervaren worden in kaart gebracht. Hierbij zijn ook al verschillende oplossingen bedacht. We zullen samen bekijken wat de meest duurzame oplossing kan zijn. Deze oplossing wordt opgezet als een plan van aanpak en vervolgens zullen we hiermee gaan experimenteren.

Categorieën: Knelpunten