Biodynamische verlichting

Gepubliceerd door Timme Hovinga op

Licht, of het gebrek daaraan, heeft grote invloed op onze biologische klok en daarmee hoe we ons voelen. Meer daglicht en buiten zijn maakt ons in het algemeen energieker en opgewekter. Ouderen in het verpleeghuis zijn vaak niet zo mobiel en kunnen daardoor minder vaak naar buiten. Bovendien is de verlichting in het verpleeghuis nu de hele dag hetzelfde: overdag is het te donker en ‘s avonds te fel.

Voor dit knelpunt zijn er oplossingen. Zo wil Lelie zorggroep biodynamische verlichting gaan inzetten voor zoveel mogelijk cliënten. Biodynamische verlichting zorgt voor beter licht en past bij het moment van de dag. Hierdoor worden de juiste hormonen aangemaakt, zodat cliënten overdag actiever zijn en ‘s nachts beter slapen. Dat leidt tot beter zicht bij de cliënten, minder onbegrepen gedrag en minder medicatie. Ook voor medewerkers in de nachtdienst hopen we positieve effecten te realiseren. 

Lelie zorggroep heeft gesprekken gehad met verschillende leveranciers. We zijn nu bij de kick-off in en het experiment gaat op 1 huiskamer gestart worden.

Op het moment dat dit experiment (aan de hand van het experimenten handboek) goed verloopt en daar positieve uitkomsten uit komen zal de biodynamische verlichting voor zoveel mogelijk cliënten binnen Lelie zorggroep worden ingezet.