Conforte Innovatielab-methoden

Onze unieke Conforte Innovatielab-methoden zijn in gezamenlijkheid met de organisaties ontwikkeld vanuit ervaringen in de ouderenzorg. Door de eenvoud van de methoden en bijbehorende templates voelen (zorg)professionals zich in staat om na een project begeleid door het Innovatielab, zelf door te gaan met innoveren door middel van onze Conforte Innovatielab-methoden.

Bij het Conforte Innovatielab helpen we de professionals in de zorg om een transitie te maken naar slimmere zorg. Hele mooie woorden, maar wat betekent dit nou in de praktijk? Het betekent dat wij de professionals in de zorg leren verbeteren zodat ze gaan innoveren. Want Innoveren kun je leren!

De Conforte Innovatielab methodes helpen jou om veranderingen in de organisatie voor elkaar te krijgen. Als je een verandering ziet, zet je stappen, je eigen veranderproces. Bijvoorbeeld het signaleren van een probleem, de knelpunten die daar in zitten, vervolgens help je om hier oplossingen bij de zoeken die je gaat experimenteren. Jij, zet hier bepaalde stappen in om dit voor elkaar te krijgen. En dat is jouw veranderproces. De dubbele loop van het Innovatielab biedt jouw ondersteuning in deze stappen. 

Deze stappen noemen wij de fases van de dubbele loop. In elke fases kun je veel leren over hoe je de verandering aanpakt. In deze fases hebben wij ook allemaal tips, theorie en oefeningen die ons hielpen om de veranderingen in de zorg voor elkaar te krijgen. Daarom hebben we voor jullie veranderaar het Verbeterlab ontwikkeld, hierin kun je al die tips, theorie en oefeningen vinden. Samen met jouw Collega veranderaar ga je in het Verbeterlab de intervisie aan. Door te praten over wat je hebt gedaan, waar je tegenaan liep, je geleerde lessen kun je van elkaar leren zodat je dit morgen in de praktijk in kunt zetten.

Samen aan de slag

Goed innoveren begint bij goed begrijpen wat het probleem is, maar hoe doe je dat dan? In de verdiepingsniveau 1 en 2 ga je aan de slag met de methoden onder begeleiding van het Innovatielab. Hiervoor zijn er twee handboeken ontwikkeld. 

Zelf aan de slag

Nu kan je zelf doorgaan met innoveren door middel van onze methoden. Ontwikkel tot een echte veranderaar! Hiervoor hebben we een templateboek en een Miro basisbord zodat je gezamenlijk kunt gaan verbeteren. 

In ontwikkeling

Ook bij het Innovatielab zijn we continue bezig met innoveren en verbeteren door onze geleerde lessen in de praktijk. Deze verdiepingsniveaus zijn dan ook nog in ontwikkeling.