Behoeften onderzoek templates

Gepubliceerd door Wilma van der Leeuw op

Het handboek behoefte onderzoek dat we gemaakt hebben bevat allemaal handige templates. Deze templates kun je gebruiken in je eigen innovatieprojecten:

De fase voorbereiden kun je goed benutten om je kansgebied te ontdekken of na te kijken. Hierbij kun je het format “Aan de slag! Benoem je kansgebied” gebruiken. Daarnaast wil je vast graag weten wie je bij dit kansgebied moet betrekken. Hiervoor kun je de template “stakeholders map” gebruiken.

In de fase behoefte analyse & doelstelling bepalen ga je groepssessies of interviews houden. De informatie die je ophaalt kan elke keer verschillend zijn. Daarom hebben we verschillende templates ontworpen om de informatie te verwerken. De templates “knelpunten journey” die in het handboek beschreven staan, kun je goed gebruiken als je een tijdlijn kunt maken van de informatie. Het handboek behoeftenonderzoek beschrijft hoe je ze precies gebruikt.

Naast dit template zou je ook nog “de klantreis” kunnen gebruiken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan bepaald moment zoals de overdracht. Wat gebeurt er voor, tijdens en na. Je vult meerdere stakeholders met hun emotie van dat moment in. Zo krijg je een duidelijk beeld hoe verschillende medewerkers omgaan met dit moment.

Het derde template is “samenvatting klantreis”. Hierop hebben we alvast een tijdlijn van de bewoner gemaakt. In de andere blokken kun je de inzichten van de stakeholders tijdens deze tijdlijn opschrijven. Het laatste blok vat je alles samen in de knelpunten die jullie samen tegengekomen zijn.

Als laatste stap van deze fase is het van belang de knelpunten te identificeren. De template “thema kaart”, kun je hier goed voor gebruiken. Vaak kun je de knelpunten onder thema’s invullen zoals bijvoorbeeld toiletronde of samenwerken in de keten. Zo worden je knelpunten duidelijker en kun je makkelijker prioriteren.

In de fase passende oplossing vinden ga je de knelpunten nakijken en de oplossingen bedenken. Hierbij kun je de templates “knelpunten kaarten” en “ideeën kaarten” gebruiken. Vul deze in met de verschillende stakeholders om de juiste uitkomsten te krijgen.

Mocht je zelf aan de slag gaan met groepssessies maar vind je het lastig om aan andere uit te leggen? Dan hebben we ook een korte beschrijving gemaakt van het proces van een knelpunten onderzoek. Dit kun je delen met deelnemers aan een onderzoek of collega’s die benieuwd zijn hoe zoiets eruit ziet.

Categorieën: Tools