Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen met één of meer chronische aandoeningen toe en zal ook het aantal ouderen met één of meer geriatrische aandoeningen stijgen. De complexiteit van de zorgvraag zal hierdoor ook toenemen met als gevolg een grotere druk op het gehele zorgsysteem. Daarnaast beïnvloedt de concentratie van sociaal economische achterstand, een grote uitkeringsafhankelijkheid, een lage zelfredzaamheid, een grote culturele diversiteit en een vaak beperkte sociale cohesie in Rotterdam de complexiteit van de zorgvraag.

De medewerkers werkzaam bij de zorgaanbieders vormen een afspiegeling van de samenleving van Rotterdam. De kenmerkende grootstedelijke problematiek van Rotterdam is ook te relateren aan personeel, waardoor een neerwaartse spiraal ontstaat en de werkdruk van Rotterdamse zorgprofessional hoog is.
In september 2018 hebben tien organisaties in Rotterdam een Plan van Aanpak bij Zilveren Kruis Zorgkantoor ingediend waarmee enerzijds wordt ingezet op het behoud van medewerkers met behulp van werkcoaches en anderzijds wordt ingezet op anders werken met behulp van zorginnovatie. Dit document focust op het zorginnovatie stuk. Voor zorginnovatie zal een infrastructuur worden opgezet die de organisaties gaat helpen om structureel en succesvol te vernieuwen.