Wat bieden we?

Onderzoek

Innovatie begint bij het helder hebben van wat er speelt in een bepaalde context en wat de grootste uitdagingen zijn. Dat is waarom het Innovatielab organisaties ondersteunt bij het uitvoeren van zinvol doelgroeponderzoek. Door gebruik te maken van Service Design processen ontstaan relevante inzichten die goed communiceerbaar zijn binnen de organisatie.

Kijk op deze pagina voor de verschillende typen onderzoek die we uitvoeren.

Brainstorm sessies

Samen weet je meer. Om de bestaande kennis uit de organisaties in te zetten en de creativiteit aan te wakkeren organiseert en faciliteert het Innovatielab creatieve sessies. Van bijeenkomsten met zorgmedewerkers om over elkaars uitdagingen te brainstormen tot sessies om een specifieke uitdaging goed in kaart te brengen, vaak biedt een creatieve sessie uitkomst!

Zo’n sessie kan bijvoorbeeld over het verhogen van het innoverend vermogen van een organisatie gaan. Dit hebben we eerder bij Laurens gedaan.

Experimenten

Als je zeker wil weten of iets werkt zul je het moeten testen. Deels om de nieuwe toepassing op effectiviteit te kunnen beoordelen en deels om te zien wat er in bestaande processen anders moet om het beoogde effect te bereiken. Daarom ondersteunt het Innovatielab bij het uitvoeren van experimenten met nieuwe technologie, bijvoorbeeld met ons Experimenten Handboek. We beginnen bij een probleem en dan volgt de techniek of toepassing, niet andersom. Vervolgens bepalen we met welke toepassing een experiment wordt uitgevoerd, maken we een plan waarin duidelijk staat wat de doelen van het experiment zijn en helpen we je bij de uitvoering.

Kijk op onze experimenten pagina hoe we experimenten uitvoeren en hier voor welke experimenten er nu lopen.

Portfolio van bewezen oplossingen

Als een oplossing op een plek werkt in de zorg werkt deze waarschijnlijk ook op een andere locatie. Door de krachten te bundelen van 10 organisaties zijn we in staat al die inzichten in werkende oplossingen te bundelen in een inzichtelijk portfolio. Dit portfolio bevat bewezen oplossingen, de algemene business case, de voor- en nadelen van een oplossing en de best practices bij implementatie en gebruik.

Tools en processen voor implementaties

Uiteindelijk is iedere organisatie verantwoordelijk voor het eigen innovatieproces. Innoveren is alleen echt niet eenvoudig. Het innovatielab ondersteunt daarom de deelnemende organisaties waar zij dat wensen met innovatieprocessen en -tools. Zo kan elke organisatie op zijn eigen tempo innoveren met de oplossingen die het beste bij de specifieke context passen.