Wat bieden we?

Tools om (beter) te kunnen innoveren

Het Conforte Innovatielab is primair een kennisplatform. We hebben als doel om zorginstellingen in staat te stellen beter te innoveren. Daarom steken we ook veel tijd in de ontwikkeling van relevante tools.

De verschillende tools kun je hier vinden.

De tools bestaan voor een deel uit handboeken die bepaalde innovatieprocessen uitleggen zodat je er zelf mee aan de slag kunt. Een ander deel van de tools bestaat uit templates die je kunt gebruiken voor specifieke activiteiten.

Onderzoek naar knelpunten en behoeften

Innovatie kan succesvol zijn als de voorgestelde oplossing een goed beschreven probleem aanpakt. Dan moet je echter wel zeker weten dat je het probleem goed doorgrondt. Daarom is het zo belangrijk om goed onderzoek te doen naar knelpunten.

Afhankelijk van het specifieke startpunt kan het Conforte Innovatielab je op verschillende manieren helpen. Van het bespreken van de knelpunten die we in eerder onderzoek hebben opgehaald tot het doen van specifiek onderzoek in je eigen context op een specifiek domein.

Voor elke route geldt eigenlijk dat de goede ideeën of oplossingsrichtingen tot experimenten leiden. Op die manier kun je op een goede manier testen of de gewenste verbetering echt tot betere resultaten leidt.

Experimenten opzetten en begeleiden

Verandering is altijd moeilijk, daarom is het belangrijk om nieuwe dingen eerst te kunnen testen. Dit stelt de gebruikers in staat vertrouwen te krijgen in een nieuwe oplossing en de waarde ervan. De innovaties waarmee getest wordt, worden geselecteerd aan de hand van de relevante knelpunten (zoals ervaren op die specifieke locaties) en de vanuit het portfolio gescande innovaties.

Om effectief nieuwe introducties te doen is het fijn om niet elke keer het wiel opnieuw te hoeven uitvinden. Daarom wordt gezocht naar een structurele manier om nieuwe ontwikkelingen te testen in een echte werksituatie. Belangrijk doel hierbij is, naast het testen van relevante innovaties, om ervaring op te doen met het experimenten proces en om een handboek experimenten op te leveren. Op deze manier kunnen experimenten gestructureerd en met duidelijke doelstellingen uitgevoerd worden op een manier die voor alle deelnemende organisaties van waarde is.

Bundeling van inzichten

Als een oplossing op een plek werkt in de zorg werkt deze waarschijnlijk ook op een andere locatie. De verschillende projecten van het Innovatielab leiden tot veel verschillende inzichten die voor iedereen inzichtelijk zijn. We proberen deze zo transparant mogelijk met iedereen te delen.

De inzichten van verschillende projecten zijn hier te vinden.

Advies over de organisatie van innovatie

Structureel innoveren lukt alleen als je het goed organiseert. Omdat elke organisatie anders bestaat er geen one-size-fits-all manier die voor iedereen werkt. Op basis van onze ervaringen en verschillende sessies met innovatie experts van buiten de zorg hebben we een innovatie canvas gemaakt.

Om organisaties te helpen hun eigen innovatie te organiseren faciliteren we trajecten waarin we gezamenlijk, mogelijk in meerdere sessies, dit innovatie canvas invullen.