Het innovatielab wordt uitgevoerd binnen de Conforte samenwerking van VVT instellingen in de regio Rotterdam. De deelnemende organisaties zijn de eigenaar van het Innovatielab.

Waarom innoveren?

Door de vergrijzing zullen er in 2040 nog maar 2 werkenden per niet-werkende in Nederland zijn. Het aantal ouderen met één of meer chronische aandoeningen neemt toe en ook het aantal ouderen met één of meer geriatrische aandoeningen stijgt. De complexiteit van de zorgvraag zal toenemen met als gevolg een grotere druk op het gehele zorgsysteem. Alsof dat al niet genoeg is komt daar nog eens een groot tekort aan werknemers in de ouderenzorg bij. In 2022 zijn er bijna 190.000 extra werknemers nodig om goed voor al die ouderen te kunnen zorgen. Een enorme opgave.

Specifiek voor de regio Rotterdam geldt dat de concentratie van sociaal economische achterstand, een grote uitkeringsafhankelijkheid, een lage zelfredzaamheid, een grote culturele diversiteit en een vaak beperkte sociale cohesie de complexiteit van de zorgvraag beïnvloedt.

Daarom hebben organisaties in Rotterdam in september 2018 een Plan van Aanpak bij Zilveren Kruis Zorgkantoor ingediend waarmee wordt ingezet op anders werken met behulp van zorginnovatie. Dit plan wordt gerealiseerd onder de naam Conforte Innovatielab.
Zorginnovatie gaat niet alle problemen in de zorg oplossen, maar het kan wel een waardevolle bijdrage leveren aan het waarborgen van de kwaliteit van zorg en medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van hun belangrijke werk.

Innoveren is geen tijdelijk project maar iets wat elke organisatie structureel zou moeten doen. Het doel is dan ook een infrastructuur op te zetten die blijvend van waarde is voor het selecteren en implementeren van verbeteringen.

We proberen onze diensten en ondersteuning zo vorm te geven dat iedereen er gebruik van kan maken. Neem dus vooral contact met ons op als je vragen hebt over innovatie bij jouw organisatie.

Samenwerken, kennis delen en ervaringen opdoen met innoveren; dat is het doel van het Conforte innovatielab.

Het lab

Het Conforte Innovatielab helpt de deelnemende organisaties bij het identificeren van de grootste knelpunten, het vinden van de juiste innovaties en het testen en implementeren van die innovaties. Dat doen we door de krachten te bundelen. Zo hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden, kunnen we van elkaar leren en focussen op wat belangrijk is.
Tools

Tools

Het Conforte Innovatielab is primair een kennisplatform. We hebben als doel om zorginstellingen in staat te stellen beter te innoveren. Daarom steken we ook veel tijd in de ontwikkeling van relevante tools.

Wie doen er mee

Wie doen er mee

Het innovatielab wordt uitgevoerd binnen de Conforte samenwerking van de VVT instellingen in de regio Rotterdam. De deelnemende organisaties zijn de eigenaar van het Innovatielab.

Inzichten

Inzichten

Als een oplossing op een plek werkt in de zorg werkt deze waarschijnlijk ook op een andere locatie. De verschillende projecten van het Innovatielab leiden tot veel verschillende inzichten die voor iedereen inzichtelijk zijn. We proberen deze zo transparant mogelijk met iedereen te delen.

Kopje koffie?

Rotterdam Science Tower

Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam
9e etage

Stuur een mail

info@confortelab.nl