Het Conforte Innovatielab ondersteunt (zorg)professionals van de Rotterdamse ouderenzorg om zelf een transitie naar slimmere zorg te maken, meer werk plezier te ervaren, sterker in het werk te staan om een grotere impact te realiseren op de kwaliteit van zorg voor de cliënt en/of bewoner, de betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van de zorg.

Het Innovatielab

Methoden

Het Innovatielab ondersteunt (zorg)professionals in het leren van verbeteren en innoveren. Door middel van onze unieke Conforte Innovatielab methoden voelen (zorg)professionals zich in staat om na een project begeleid door het Innovatielab, zelf door te gaan met innoveren.

Wie doen er mee

Het innovatielab wordt uitgevoerd binnen de Conforte samenwerking van de VVT instellingen in de regio Rotterdam. De deelnemende organisaties zijn de eigenaar van het Innovatielab. Bekijk hier de samenwerkende organisaties.

U

Vraagstukken

Als een oplossing op een plek werkt in de zorg werkt deze waarschijnlijk ook op een andere locatie. De verschillende vraagstukken van het Innovatielab leiden tot veel verschillende inzichten die voor iedereen inzichtelijk zijn. We proberen deze zo transparant mogelijk met iedereen te delen.

Het Conforte Innovatielab is de winnaar van de Impactmakerprijs 2021.
Bekijk de video van de prijsuitreiking hierboven om meer te leren over wat het Innovatielab is voor de veranderaars.

Impact door onze unieke Innovatielab-methoden

Onze unieke Conforte Innovatielab-methoden zijn in gezamenlijkheid met de organisaties ontwikkeld vanuit ervaringen in de ouderenzorg. Onze Conforte Innovatielab methoden zijn wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op Design Thinking. Design Thinking is een manier van denken die wordt ingezet om te vernieuwen en te innoveren op basis van gebruikersbehoeften.

Veranderaars

Verbeterlabs

Vraagstukken in de kennisbank