In dit coronajaar zijn maar liefst 29 projecten voor de Impactmakerprijs 2021 ingezonden. Dit zijn allemaal initiatieven om de personeelstekorten in zorg en welzijn aan te pakken. Uit de inzendingen heeft de jury de tien meest inspirerende en impactvolle projecten geselecteerd. 

Tot onze grote trots is het Conforte Innovatielab één van de genomineerde! Daarmee is elke veranderaar die met onze methodes aan de slag is gegaan om te verbeteren en innoveren genomineerd! Deze zorgprofessionals zijn de mensen die de echte impact maken, door anders te kijken en anders te doen.  

Bekijk hier het interview met Wilma van der Leeuw!

Impactmakerprijs 2021
Met het uitreiken van deze prijs voor het meest inspirerende en impactvolle arbeidsmarktproject van 2021 in zorg en welzijn, eren het ministerie van VWS, RegioPlus, V&VN en Actie Leer Netwerk het initiatief. 

Aanmoedigingsprijs
Net als vorig jaar reikt de jury de Impactmakerprijs uit. Maar dit jaar is er meer. Vanwege corona was er niet altijd de ruimte om het maximale effect op de werkvloer te behalen om de personeelstekorten terug te dringen. Om recht te doen aan alle inspanningen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, is er een extra prijs: de aanmoedigingsprijs voor de Bewegingmaker van 2021.

Stem op de Bewegingmaker