Team


Wilma – Programmamanager

Wilma ondersteunt de deelnemende organisaties bij het doen van experimenten en de implementaties. Dit kunnen zowel productinnovaties als procesinnovaties zijn, zij zorgt dat er projectplannen zijn, toetst hoe het experiment gaat en zorgt voor een goed vervolg. Wilma is het aanspreekpunt voor de medewerkers binnen de organisaties.

Neem contact op met Wilma: wilma@conforte.nl


Zie hier wie binnen jouw zorginstelling de contactpersoon is!